Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Jihlavský tunel bude v sobotu pro veřejnou dopravu uzavřen

Jihlavský tunel bude v sobotu 27. května od osmi hodin ráno za účasti Policie ČR pro veřejnou dopravu uzavřen z důvodu mytí, kontroly a případných nutných oprav technologických zařízení. Otevření tunelu je naplánované na neděli 28. května ve dvacet hodin.
Po dobu uzavírky bude objízdná trasa vedena dle „Provozního řádu tunelu“ pro veškerý provoz obousměrně. Bude vedena od mimoúrovňové křižovatky po silnicích II. třídy a místních komunikacích v Jihlavě. Objízdná trasa bude schválena dotčenými orgány a je vytýčena podle potřebné dokumentace. Stanovená objížďka povede po ulicích Žižkova, U Cvičiště, Hamerníkova a Jiráskova. Délka objížďky je 2,4 km.

'Trasa bude řádně označené dopravním značením, které rozmístí na místní komunikace SMJ. Upozorňujeme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při objízdných trasách. Důvodem nečekaných komplikací v dopravě mohou být i probíhající opravy na přivaděči směrem k D1', informoval mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

Tunel v Jihlavě je jednotubusový, sypaný, je dlouhý 307 metrů a zahájil svůj zkušební provoz již 1. 7. 2004. Projíždějí jim zejména osobní a nákladní vozidla, které směřují po přivaděči na D1 nebo v obráceném směru na Znojmo a Vídeň.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)