Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Výpadovka z Jihlavy na Brno v Heleníně bude po celý červen řízena semafory

Do výkopu na chodníku u Helenína budou dělníci v červnu instalovat vodoměrnou šachtu. Pár dní kvůli tomu bude omezen provoz. Dopravu budou od pondělí 29. května až do konce června na místě řídit semafory.
Po dobu osazování vodoměrné šachty Helenín bude částečně omezen provoz na silnici II/602. Dopravu budou řídit semafory s inteligentním systémem detekujícím auta. Vodoměrná šachta bude sloužit jako předávací místo pitné vody mezi Statutárním městem Jihlava a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Při jejím budování počítá stavební firma s dopravním omezením na silnici po dobu pěti až maximálně deseti dní.

Po dobu, kdy to nebude bezpodmínečně nutné, typicky o víkendech, v noci nebo při nepříznivých klimatických podmínkách, budou semafory vypnuté a na silnici bude obnoven plný provoz.

Výkopové práce mají probíhat od pondělí 29. května až do konce června. Šachta bude osazena v chodníku. V tělese silnice, která je ve správě Kraje Vysočina, nedojde k výkopovým pracím. Provoz na silnici bude omezován jen po dobu nezbytně nutnou pro bezpečnost stavby nebo kvůli příjezdu těžké stavební techniky.

Podrobnosti o uzavírkách, dopravních stavbách, novém systému parkování nebo jiných změnách v jihlavské dopravě najdete na facebookové stránce Doprava v Jihlavě:
https://www.facebook.com/dopravavjihlave

Radovan DANĚK

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)