Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Na Řemeslnickém jarmarku v Třebíči se přestaví keramička i kovář ale třeba také výroba vinutých perel

Příznivci tradičních řemesel se mohou těšit na Řemeslnický jarmark, který se uskuteční v sobotu 16. září od 10 do 16 hodin ve Šmeralově statku (Centru tradiční lidové kultury) na ul. Cyrilometodějská 48/4 v Třebíči.
V celodenním programu se návštěvníkům představí řemeslníci z Vysočiny na venkovním prostranství dvora i ve vnitřních prostorech Centra. V multifunkčním sále budou promítána videa o nositelích ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina.

K dobré pohodě přispěje harmonikář Petr Sedláček z Dalešic a muzika folklórního souboru Bajdyš.

Na jarmarku své řemeslo ukáží keramička Jana Široká z Třebíče, kovář Václav Noha ze Štěměch, kolář Aleš Uherka se synem z Bystrého u Poličky, košíkář Josef Pěnča z Rudíkova a řezbář Petr Chlubna z Jaroměřic nad Rokytnou. Výrobu vinutých perel předvede Jana Pašková z Třebíče a čerstvé koláče včetně horáckých upeče Petra Jonášová z Třebíče-Podklášteří. U každého stanoviště si mohou velcí i malí návštěvníci řemeslo sami vyzkoušet a svůj výrobek si odnesou s sebou domů.

V rámci řemeslnického jarmarku se uskuteční také dva typy rukodělných dílen určených především pro děti. Ty si mohou nazdobit perníčky s Jitkou Krátkou z Třebíče nebo si vyrobit pěkný dárek s drátenicí Stanislavou Holubovou z Přibyslavic.

Eva NOVOTNÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)