Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Policisté na Pelhřimovsku odhalili nákladní auto přetížené o deset tun

V pondělí 19. září kolem půl deváté dopoledne policisté z Dopravního inspektorátu Pelhřimov ve spolupráci s Centrem služeb pro silniční dopravu kontrolovali na silniční odpočívce silnice I/34 u obce Dehtáře dodávková a nákladní vozidla, zda nejsou přetížena a zda řidiči dodržují ustanovení příslušných zákonů.
U jednoho z nákladních vozidel bylo při nízko rychlostním kontrolním vážení vozidla - řidič i provozovatel jsou z České republiky - zjištěno překročení největší povolené hmotnosti vozidla. Vyhláškou je po toto vozidlo povoleno 32 000 kg a provedeným kontrolním vážením policisté zjistili hmotnost 42 587 kg. Kontrolované vozidlo tak překročilo největší povolenou hmotnost o 10 587 kg.

Na vozidle bylo dále zjištěno překročení největší povolené hmotnosti na skupinu náprav, povoleno 19 000 kg a provedeným kontrolním vážením zjištěno 25 144 kg, tedy překročeno o 6 144 kg.

Dalším zjištěním bylo překročení největší technicky přípustné hmotnosti vozidla o 1 587 kg, největší technicky přípustná hmotnost vozidla byla 41 000 kg (to je hodnota, kterou stanovuje výrobce na montážním štítku a v osvědčení o registraci vozidla), kontrolním vážením zjištěno 42 587 kg.

Podezření ze spáchání přestupku provozovatele vozidla policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu, řidiči jsme na místě uložili pokutu v příkazním řízení ve výši 11 000 Kč. Nákladní vozidlo přepravovalo železný materiál. Jde-li o přestupek provozovatele vozidla, který provozuje vozidlo, u kterého bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanoveným zákonem o silničním provozu, činí výměra pokuty u správního orgánu 9000 Kč za každou započatou tunu.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)