Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V říčce Bystřici na Žďársku byl potvrzen račí mor, veterináři zavedli mimořádná opatření

Veterináři v říčce Bystřici na Žďársku zavedli ochranné pásmo po celé délce jejího toku. Zakázáno je přemisťování vodních živočichů z ochranného pásma a po rybaření je nutné očistit a dezinfikovat vybavení. Důvodem je výskyt račího moru. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Informoval, že ochranné pásmo tvoří celý úsek toku říčky Bystřice od místa výtoku z Domanínského rybníka po místo vtoku do řeky Svratky. Mimořádné veterinární opatření zakazuje přemísťování ryb a dalších vodních živočichů z ochranného pásmo do jiných vod. V odůvodněných případech může krajská veterinární správa vydat výjimku. V ochranném pásmu je po lovu ryb nutné provést mechanickou očistu a dezinfekci rybářského náčiní.

'Račí mor je závažné infekční plísňové onemocnění, které napadá evropské raky a způsobuje jejich úhyny. Zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, které jsou na rozdíl od původních evropských raků vůči nákaze odolné. Účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit, neexistuje. Plíseň roste rakům na těle a do vody uvolňuje pohyblivé spory, jimiž se rozmnožuje. Plíseň je výhradně račím parazitem, jiné živočichy neohrožuje. Spory mohou přežívat ve vodě týdny až měsíce', doplnil P. Vorlček.

K šíření přispívá například vypouštění raků do vodních toků z akvárií či vypouštění ryb, které mohly pobývat v kontaminované vodě. Spory se mohou šířit i na rybářském náčiní. K přenosu nemoci stačí i voda infikovaná zoosporami či mokré předměty, například sítě, holínky atd.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)