Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Kadově bude otevřena naučná stezka Železářství na novoměstském panství

V Kadově na Žďársku bude v sobotu 23. září otevřena nová naučná stezka nazvaná Železářství na novoměstském panství. Slavnostní přestřižení pásky za přítomnosti vedení obce se uskuteční ve 13 hodin na návsi u prvního z šesti panelů. Následovat bude komentovaná procházka po trase vedoucí katastrem Kadova s výkladem historika Miloslava Lopaura, který se na přípravě naučné stezky s obcí podílel. Od 15.30 hodin mohou účastníci posedět v budově bývalé školy, kde bude připraveno občerstvení.
Panely přibližují slavnou historii kadovských železáren, které byly významným centrem železářství v regionu, a místa, kde se nacházely hutě, doly, milíře a další objekty.

Počátky obce jsou spojeny právě se založením dvou vysokých pecí na výrobu železa v polovině 17. století majitelem novoměstského panství Františkem Maxmiliánem Kratzerem ze Schönsberka. Kadov pak začal vznikat jako osada dělníků pracujících v hutích a obhospodařujících vymýcené paseky. Na Moravě vyhlášené kadovské železárny vyráběly užitkové předměty pro zemědělství, řemeslnou výrobu a stavebnictví, z dalších výrobků se proslavily zejména litinové kříže, které jsou dodnes k vidění například na hřbitovech v okolí. Největšího rozmachu dosáhla tamní výroba železa v 18. a na počátku 19. století, huť byla zrušena v roce 1874.

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)