Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Omezení léčebné péče v třebíčské nemocnici od pátku 1. prosince

Většinová část lékařů Nemocnice Třebíč se připojila k protestní akci Lékařského odborového svazu a Spolku mladých lékařů a z tohoto důvodu bude od 1. prosince 2023 výrazně redukována léčebná péče v třebíčské nemocnici.
Léčebná péče o pacienty bude nově zajišťována v rámci směnného provozu.

Provoz základních ambulancí zůstane zachován, stejně jak některé odborné ambulance.

Prováděna bude pouze akutní a onkologická operativa.

Počet lékařů v běžné pracovní době bude výrazně snížen na většině oddělení, ambulancí i radiodiagnostickém pracovišti (rentgen, ultrazvuk, CT, magnetická rezonance), což bude mít za následek delší čekací lhůty, neboť prioritní bude zajištění péče o pacienty v ohrožení života.

Prosíme veřejnost o shovívavost. Vedení nemocnice ve spolupráci s primáři všech oddělení se snaží o zajištění akutní a intenzivní péče v maximálním možném rozsahu.

Současně apelujeme na všechny pacienty, aby do nemocnice přicházeli pouze v případě závažných zdravotních problémů a prioritně využívali ordinačních hodin svých praktických lékařů a specialistů, u kterých jsou registrováni.

Prioritou je zachování urgentního příjmu, chirurgické, interní a dětské ambulance a dále zajištění lékařské pohotovostní služby (LPS).

Přesný výčet ordinačních hodin jednotlivých ambulancí od 1. 12. 2023 je uveden na webových stránkách Nemocnice Třebíč u dané konkrétní ambulance a bude průběžně aktualizován. V obecnější podobě uvádíme výčet ambulancí pod tímto textem.

Zachováno

Urgentní příjem

Chirurgická ambulance

Interní ambulance

Dětská ambulance včetně odborných ambulancí

Odborné ambulance:

Ortopedická ambulance 1 (Nemocnice Třebíč)

Ortopedická ambulance 2 (Lékařský dům Vltavínská) včetně vyšetřování kyčelních kloubů novorozenců a kojenců

Traumatologická ambulance

Urologická ambulance

Gynekologická ambulance

ORL ambulance

Oční ambulance

Neurologické ambulance

Plicní ambulance

Infekční ambulance

Kožní ambulance

Rehabilitační ambulance

Akutní a onkologická operativa

Omezeno/uzavřeno

Chirurgické odborné ambulance

Interní odborné ambulance (diabetologická, endokrinologická, částečně nefrologická, částečně gastroenterologická, kardiologická – pouze kontroly a ECHO, zcela zrušeno provádění interních předoperačních vyšetření)

Anesteziologická ambulance

Nutriční ambulance

Plánovaná operativa

Jitka MÁCOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)