Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška o koželužství, jirchářství a zámišnictví v Telči

Přednáška s titulem Zanikající řemeslo koželužství, jirchářství a zámišnictví v podání Mgr. Kateřiny Křížové se bude konat ve čtvrtek 7. prosince od 18 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity na náměstí Zachariáše z Hradce 2 v Telči.
Přednáška posluchače seznámí s opomíjeným, ale nepostradatelným řemeslem zpracovávání kůží, jeho historií a technologiemi činění od pravěku po současnost.

V krátkosti budou představeny již zaniklé koželužské a jirchářské továrny na Vysočině s ukázkou dobových fotografií z provozu jedné z nich.

„Svět se neobejde bez koželuha, ale je neštěstí být koželuhem.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)