Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Příchod rodu Collaltů na Brtnici

Prvním pánem z hraběcího rodu Collaltů byl na Brtnici u Jihlavy hrabě Rombald XIII. Ten koupil brtnické panství od císaře Ferdinanda II. v roce 1623 za obnos 111 tisíc moravských tolarů. Dobové prameny líčí tohoto prvního Collalta na Brtnici jako bystrého muže vzácných vlastností. Byl nejen maršálkem v císařském vojsku, ale předsedal i dvorské vojenské radě.
A snad i právě proto Rombalda XIII. osobně na Brtnici dvakrát navštívil i sám císař Ferdinand II. Při jedné z těchto návštěv v Brtnici císař onemocněl nebezpečnou zimnicí. K Ferdinandu II. byli povoláni lékaři, nicméně císařův stav se nelepšil. Uzdravila jej až voda ze studny ve stromořadí brtnického zámku. Od těch dob tato studně nese název Caesareus fons, neboli císařův pramen.

Rombald Collalto v roce 1624 založil v Brtnici klášter mnichů Pavlánů a od vlašských mistrů zde nechal přestavět i dnešní kostel blahoslavené Juliany z Collalta. V roce 1630 spojil Rombald Collalto brtnické a rudolecké statky a vytvořil tak velké brtnické panství.

Rod Collaltů se hrabětem Rombaldem XIII. ujal brtnického panství dne 2. dubna roku 1623.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)