Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Přednáška o cestování Habsburků do českých zemí v Telči

Přednáška s názvem Cesty do českých zemí jako součást prezentace habsburského rodu v 17. a 18. století v podání PhDr. Jiřího Hrbka, Ph.D. se bude konat ve středu 10. dubna v 18 hodin v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči.
Od konce třicetileté války vládli čeští králové z rodu Habsburků svým dědičným zemím na dálku, z Vídně, a do Čech či na Moravu zajížděli jen sporadicky. Nákladné dvorské cesty totiž znamenaly nemalou zátěž pro státní pokladnu a vyžadovaly nezměrné úsilí jak ze strany centrálních institucí, tak i institucí zemských, církevních a také jednotlivých královských měst a panství, jimiž panovnická kolona projížděla.

Tématem přednášky bude postihnout hlavní aspekty fenoménu panovnických návštěv v době, kdy se pohyb krále a císaře řídil přísnými ceremoniálními pravidly a kdy byla jeho cesta extrémně náročnou organizační a logistickou operací.

Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích:
https://www.npu.cz/cs/o-nas/projekty/temata/102946-habsburkove-domovem-i-v-ceskych-zemich

Foto zdroj: zámek Náměšť nad Oslavou, který se do projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích také zapojí

- zprav -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)