Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kněžicích je kulturní památka

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kněžicích u Třebíče na Jihlavsku včetně movitého vybavení byla letos prohlášena za kulturní památku. Jedná se o drobnou pozdně barokní sakrální stavbu situovanou v mírném svahu uprostřed vsi v blízkosti silnice vedoucí z Brtnice do Opatova při odbočce k obci Víska.
Kapli vystavěnou na čtvercovém půdorysu s polygonálním závěrem k jihu završuje sedlová střecha krytá bobrovkami. Nedílnou součástí celého souboru je umělecky hodnotná barokní dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a dvojice protějškových okřídlených hlaviček andílků v naivním lidovém pojetí, která nezastupitelně doplňuje mobiliář kapličky. Socha typického barokního tvarosloví představuje anonymní dílo dnes neznámého autora. Vznikla pravděpodobně okolo roku 1723. Kvalitní dřevořezba dobré výtvarné úrovně je hodnotnou ukázkou dobového uměleckého řemesla.

„Kaple sice nevybočuje z běžné historické stavební produkce v regionu a její míra autenticity je v důsledku řady obnov snížena, je však významným prvkem v urbanistické skladbě obce a utváří prostředí návsi“, konstatuje Libor Karásek, ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Kaple sv. Jana Nepomuckého není jedinou kulturní památkou v obci. Nedaleko od ní, podél hlavní silnice, stojíí kostel sv. Jakuba Staršího a Zámek Kněžice. Další památkou v intravilánu obce je sousoší Piety.

Drobná sakrální architektura tvoří významný detail jak venkovských sídel, tak kulturní krajiny v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a je jednou z nejvíce ohrožených kategorií kulturního dědictví, neboť tyto drobné stavby pro svoji nenápadnost a souznění s okolím nebývaly v minulosti chápány jako předměty uměleckohistorické hodnoty. Důležitý je však jejich duchovní význam. Jsou dokladem lidové zbožnosti, charakteristickým projevem křesťanské kultury ve středoevropském regionu a bezesporu významnou součástí našeho kulturního dědictví.

- tz -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)