Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

První zmínka o Moravských Budějovicích v listině papeže Řehoře IX.

Moravské Budějovice leží od první poloviny 13. století na haberské stezce. Již v té době je doložena jakási územní provincie, jejímž centrem byly právě Budějovice. Moravské Budějovice jsou zmiňovány již v listině papeže Řehoře IX. ze dne 10. dubna roku 1231.
Zmíněná budějovická provincie byla zřejmě částí zeměpanského Bítovska s pevným hradem, které podléhalo přemyslovskému znojemskému hradu. Název Moravských Budějovic bývá odvozován od osobních jmen Buděj, Budivoj či Budimír. Sám název Budějovice tak měl patrně znamenat ves lidí Budějových.

Za vlády krále železného a zlatého - Přemysla Otakara II. - byla trhová ves Moravské Budějovice povýšena na město.

K dalšímu vývoji Budějovic pak přispěla velkou měrou řada městských privilegií, která byla postupně panovníky a majiteli města udělována. Šlo především o práva mílová a právovárečná. Město Moravské Budějovice kromě toho mělo také právo soudní.

Leo ŠVANČARA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)