Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Most v Poušově v Třebíči bude pro veřejnou dopravu otevřen v polovině června

Most v Poušově v Třebíči se nejpozději 15. června otevře pro auta, cyklisty i pěší. Nový most bude široký 6,6 metru. Současně s otevřením nového mostu bude umístěn před řekou u rozcestí památník na původní most, tzv. Bailey bridge.
Starý most pro pěší a auta s omezenou hmotností byl kvůli havarijnímu stavu uzavřen v listopadu 2022 a následně byl po úpravě přístupný jen pro pěší a cyklisty. Od srpna loňského roku probíhá výstavba nového mostu.

Původně mělo jít o výměnu dosloužilé konstrukce mostu přes řeku za novou, spřaženou, dřevobetonovou. Diagnostika spodní stavby a geologické rešerše ukázaly, že bude nutné postavit nové piloty. Ty byly dokončeny v březnu a začátkem dubna byla v noci přivezena na dvou nákladních autech nosná konstrukce.

Nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy z lepeného dřeva, které jsou uloženy vedle sebe a příčně spojeny přepnutými ocelovými tyčemi. Na trámech bude vybetonovaná železobetonová deska, která bude s trámy spojena podélným spřažením. V římse budou uloženy chráničky pro vedení kabelů. Do říms je kotveno zábradlí. Chodník pro pěší bude široký 0,75 metru.

Památník na původní most tzv. Bailey bridge.

Konstrukce mostu je pojmenována po britském úředníkovi státní správy Donaldu Baileymu, který ji navrhl v roce 1940. Testován byl u jednotek královských inženýrů (Corps of Royal Engineers) a poprvé v praxi použit v roce 1943 v Itálii. Před invazí v roce 1944 byly mosty Bailey připraveny již ve velkém množství. Licenci na jejich výrobu získaly i USA. Stal se standardním vybavením ženijních jednotek a s malými obměnami je vyráběn a stavěn i nyní. Po druhé světové válce bylo mnoho těchto stavebnic použito k obnově zničených komunikací. Řada jih slouží i v České republice na mnoha místech dodnes.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)