Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Lidé v Jihlavě darovali na Sbírku potravin 1 632 kilogramů potravin a drogistického zboží, pomůže třeba seniorům i bezdomovcům

Celkem 1 632 kilogramů trvanlivých potravin, hygienických potřeb, dětské výživy a drogistického zboží darovali občané v Jihlavě v sobotu 13. dubna na pomoc lidem v nouzi v rámci Sbírky potravin. V celé České republice se vybralo 467 tun potravin a ostatního zboží.
„Jsme vděční, že se stále najde mnoho lidí, kteří myslí na druhé a dokáží se rozdělit,“ uvedla Ida Kopalová Mitisková, koordinátorka potravinové pomoci z jihlavské Charity.

Darované potraviny budou rozdělovány potřebným lidem, kteří jsou klienty Oblastní charity Jihlava, nebo mají potvrzení o hmotné nouzi od příslušné instituce.

„Potraviny vydáváme osobám v nouzi, které k nám pošle úřad nebo klientům našich služeb. Nejčastěji pomoc poskytujeme matkám samoživitelkám a seniorům. Pomáháme i osobám bez domova, nebo rodinám, které se ocitly v momentální nouzi vlivem různých okolností,“ objasňuje dále Ida Kopalová Mitisková.

V roce 2023 byla Oblastní charitou Jihlava poskytnuta jednorázová materiální pomoc - potraviny, hygiena 406 potřebným osobám, nacházejících se v akutní nouzi.

Další kolo Sbírky potravin v Jihlavě se chystá letos na podzim.

Radka BĚHALOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)