Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

V Praze se můžete setkat s autentickou byzantskou tradicí a vytvořit si vlastní ikonu svatého Metoděje

Vytvořit vlastní ikonu a setkat se s řeckým ikonopiscem diákonem Gabrielem budou mít možnost zájemci o ikonopisecký kurz, který se bude konat od pátku 17. do neděle 19. května v Praze na Strahově, několik kroků od Petřína. Možnost zažít unikátní atmosféru ikonopiseckého kurzu a setkat se s autentickou byzantskou tradicí se v Praze otevírá po několikaleté pauze. Můžete například využít pravidelných spojení mezi Prahou a Jihlavou a zažít akci, která se neopakuje každý den. Tématem semináře bude malba ikony apoštola Slovanů, sv. Metoděje.
Lektorem ikonopiseckého semináře bude diakon Gabriel, autor stovek ikon a výzdoby řady chrámů, který je už několik desítek let mnichem v monastýru sv. Kypriána a Justýny u Athén. Diakon má zkušenosti s pravidelným vedením podobných kurzů v Řecku, ale i u nás v České republice, kde v minulých letech na různých místech proběhlo už šest podobných seminářů. Překlad do češtiny zajistí Filip Ján.

Seminář bude mít třídenní formu - zahájen bude v pátek 17. 5. v 9:00 hodin ve Školícím centru Strahov (budova se nachází v areálu kolejí na Strahově, několik kroků od Petřínské rozhledny) a pokračovat se bude do neděle 19. 5.

Výtvarná část semináře bude spočívat v postupné tvorbě ikony svatého Metoděje: účastníci budou moci vyzkoušet kresbu svatého, následovanou přípravou pozadí, studiem světla a barev, přípravou podkladových barev a malbou oděvu. Druhý den semináře se naváže malbou Evangelia, zdobením oděvu a malbou tváře a v neděli se pak ikona finalizuje - doplní se svatozář, nápis, rámeček a provedou se konečné úpravy výsledného vzhledu. Chystá se i tematická přednáška na téma: „Pravoslavná ikona: pramen světla a naděje pro dnešní svět“.

Okusit duchovní rozměr ikon a ikonografie a poznat zblízka tradiční techniky malby můžete i tehdy, pokud není ve vašich možnostech se zúčastnit celého semináře. Stačí případně při registraci uvést, kterých dnů se zúčastníte, pořadatelé jsou podle našich informací připraveni i na tuto variantu.

Zajistit si účast můžete už teď na webu semináře:
https://orthodoxiachristiana.cz/ikonopisecky-seminar-svaty-metodej/

Video z minulého semináře:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL17dYi_zVIBy2dXmPcLfqF7N-KfHImHqC

Martin SOVA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)