Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Mohelenská hadcová step má novou naučnou stezku i zázemí pro návštěvníky

Naučnou stezku s dvanácti panely plné zajímavých informací o této jedinečné lokalitě a nové zázemí pro návštěvníky nabízí nově Národní památková rezervace Mohelenská hadcová step na Třebíčsku.
Naučnou stezku tvoří dvanáct panelů, které představí živou i neživou přírodu, historii území a další zajímavosti. Výrazně změněno bylo i parkoviště u obce Mohelno, kde jsou umístěny stojany na kola, odpadkové koše, lavičky a vysázena byla nová zeleň. Vstup do rezervace je vymezen dřevěným oplocením a kamennými zídkami z hadce. Ve východní části parkoviště je umístěn dřevěný altán, který poskytne návštěvníkům úkryt před spalujícím sluncem nebo deštěm.

Za povšimnutí stojí kompoziční svázání jednotlivých objektů. Osa altánu protíná vstup do rezervace mezi kamennými zídkami a současně i dominantu stepi - pravěkou mohylu s Božími muky. Tu je tedy nyní možno spatřit efektním průhledem skrz altán. Altán má zelenou střechu, kde se postupem času uchytí místní rostliny. V lokalitě u jeřábu je situováno odpočívadlo ve formě dřevěného mola, které zároveň může posloužit jako pozorovatelna syslů.

Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step patří k nejvýznamnějším chráněným územím v Kraji Vysočina i v rámci celé České republiky. Díky tomu se těší velké návštěvnosti laické i odborné veřejnosti. Mohelenská hadcová step je chráněné území o rozloze sto hektarů jž od třicátých let minulého století
Je unikátní svou flórou a faunou, které jsou kromě geografické polohy a klimatických poměrů ovlivněny i substrátem, kterým je silně bazický hadec. Tato hornina tvoří podloží lokality, která vznikla z vyvřelých hornin a obsahuje vysoký podíl oxidů hořčíku, někdy se hovoří dokonce o jeho toxicitě. Značně se také přehřívá, čímž na něm vzniká zvláštní extrémně teplé a suché mikroklima. V létě bývá teplota hadcových skal běžně o 20 stupňů vyšší, než je teplota okolí. Klimaticky nejextrémnější části této lokality jsou skalnaté stepní svahy nad řekou Jihlavou. Tvoří ji hluboce zaříznutý meandr od řeky Jihlavy, lidově nazývaný Čertův ocas, na jehož severní straně jsou skalnaté, výrazně sluněné svahy o výšce až 120 metrů.

Naučná stezka i další vybavení pro návštěvníky byly však již zastaralé a neodpovídaly současným standardům. Proto AOPK ČR nechala u renomovaného ateliéru P.P. Architects s.r.o. zpracovat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci stezky i zázemí pro návštěvníky.
Autoři projektu kladli důraz na to, aby všechny prvky citlivě zapadly do okolní krajiny. Konstrukce navrhli z dubového dřeva, jako stavební kámen byl využit hadec vytěžený z nedalekého lomu u Hrubšic. AOPK ČR získala na realizaci dotaci přibližně 2,7 milionu korun z programu NPO-POPFK a v květnu 2023 zahájila stavbu. Jako zhotovitel byla vysoutěžena místní firma Kavyl s.r.o., která má s podobnými projekty mnohaleté zkušenosti. Stavba byla dokončena na konci března 2024.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)