Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Za kováři, mobilními výhněmi i velkým bucharem na Šlakhamr v sobotu

Ukázky kovářské práce na mobilních výhních i na velkém, vodou poháněném, bucharu budou k vidění v sobotu 4. května od 10 do 17 hodin na Šlakhamru v Hamrech nad Sázavou na Žďársku. Návštěvníci tak uvidí a uslyší buchar v jeho plné síle při práci.
Zájemci si na mobilních výhních a kovadlinách budou moci také sami vyzkoušet, jak náročné je ukovat například obyčejný hřebík.

Mateřská škola v Hamrech nad Sázavou na sobotu nachystala vystoupení s názvem O kovářích. Děti od třinácté hodiny zazpívají žertovné i vážné písničky ze života kovářů. Od 13.30 hodin se pak mateřská škola připojí k Technickému muzeu v Brně zábavnými stanovišti pro děti.

Expozice v prostorách bývalého Brdičkova vodního mlýna odkazují na bohatou železářskou tradici žďárského regionu. Připomínají historii hamru zvaného Šlakhamr, jehož existenci dokládají prameny z počátku 15. století.
Původně středověký hamr – mechanická kovárna, měl za úkol zpracovávat železnou rudu těženou v okolí, zanikl v 17. století. Mlýnský náhon byl poté využit pro obilní mlýn, který pracoval až do období druhé světové války. Posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků. V roce 2011 zde Technické muzeum v Brně otevřelo expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Jádrem expozice je plně funkční hamerské zařízení, získané z nářaďového hamru v Podhůří u Nepomuku, na kterém při speciálních akcích pracují kováři. Při běžných prohlídkách je návštěvníkům předváděna činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)