Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Pocitová mapa a Minijarmark na pelhřimovském náměstí v sobotu 11. května

Občany Pelhřimova oblíbená pocitová mapa bude veřejnosti k dispozici na náměstí v sobotu 11. května, v den kdy se tu bude konat Minijarmark. Lidé tu budou moci vyjádřit své názory a pocity ohledně témat týkajících se například dopravy a všeho, co se líbí nebo nelíbí ve městě.
Od devíti do 13 hodin budou mít návštěvníci Minijarmarku možnost přispět svými názory a zkušenostmi k rozvoji města. 'Pomocí barevných štítků a popisků mohou označit místa, která považují za problematická, nebo naopak za pozitivní. Tato aktivita pomáhá městu lépe porozumět potřebám a preferencím občanů a přispět k plánování budoucích zlepšení veřejného prostoru a třeba právě i dopravy', informovala mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.

Navíc budou mít účastníci Minijarmarku možnost získat informace k participativnímu rozpočtu Společnou cestou 2024. 'Tato iniciativa umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o části veřejného rozpočtu a předkládat návrhy na projekty. To je skvělá příležitost pro občany aktivně se podílet na formování budoucnosti Pelhřimova', dodala mluvčí.

„Na květnovém minijarmarku nás bude hlavně zajímat téma dopravy, a to jak automobilové - včetně dopravy v klidu, tak pěší či cyklodopravy. Není to téma bez kontroverze, ale pro nás všechny nesmírně aktuální', pozval občany místostarosta Pelhřimova Karel Kratochvíl.

Eva ŠINKOVSKÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)