Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Veřejné čtení jmen obětí druhé světové války v Havlíčkově Brodě

Veřejné čtení jmen obětí z Havlíčkobrodska se bude konat v pondělí 6. května od 14 do 15 hodin na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Připomene sousedy, kteří s námi sdíleli po desítiletí své osudy, než byli z rozhodnutí krutého režimu nesmyslně a svévolně odvlečeni do koncentračních táborů. Vyjádřením pocty obětem šoa vzdáváme úctu ke svobodě všech.
Již 19. ročník Veřejného čtení jmen obětí holocaustu “Jom ha-šoa” se bude konat v jednatřiceti městech České republiky. Zazní zde jména obětí nacistické perzekuce a připomínka osudů lidí, kteří byli zavražděni během druhé světové války.

Už nebrečím a ty taky neplač, napsala v dopise sedmiletá Jana své mamince. Se svým židovským tatínkem byla v roce 1944 internována v táboře na Hagiboru a později v Terezíně, zatímco její nežidovská maminka s mladším bratrem se ukrývali.

“Letošní ročník Jom ha-šoa je věnován příběhům lidí, kteří se sice vyhnuli hromadným deportacím v letech 1939 - 1943, ale až do konce války žili v nejistotě a ohrožení. Byli to zejména lidé, žijící ve smíšených manželstvích a jejich děti, ale i lidé, kteří se po dobu války ukrývali a museli se spolehnout na pomoc svých zachránců,“ říká Tomáš Kraus, ředitel Institutu Terezínské iniciativy.

Celostátní podobu čtení zajišťuje Institut Terezínské iniciativy a také letos je partnerem Muzeum romské kultury se sídlem v Brně a centrum Sintů a Romů v Praze.

Stejně jako v minulých letech se touto akcí připojujeme k celosvětovému uctění památky obětí holocaustu. Datum vzpomínkové akce je zvoleno tak, aby upomínalo na povstání židovských vězňů nacistického ghetta ve Varšavě.

K akci se může připojit každý, veřejně přečíst jména a vrátit tak zapomenuté, nevinné oběti lidské nenávisti, násilí a bezpráví do našeho povědomí i do naší společné historie. Veřejné čtení přispívá k tomu, aby se úcta k obětem nacistického rasového pronásledování stala součástí kulturní tradice většinové společnosti.

V Praze se Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – “Jom ha-šoa” uskuteční na Mariánském náměstí u kašny Terezky a to od 14.00 do 17.00 hodin V prostorách Klementina bude umístěna výstava MemoMap: Dějiny holokaustu v Praze. Výstava bude k vidění od 6. května do 19. května 2024.

Čtení jmen se koná pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v České republice a za významné podpory Magistrátu hl. města Prahy. Finančně akci podpořili Nadační fond obětem holocaustu a hl. město Praha a naši dárci prostřednictvím portálu Darujme.cz.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)