Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Dětem byly předány ceny za výtvarná a literární díla na téma Bezpečná doprava budoucnosti

Policisté z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina ocenili začátkem května nejlepší práce dětí, které se zapojily do výtvarné a literární soutěže vyhlášené v rámci projektu Markétina dopravní výchova. V předešlých ročnících se děti výtvarně a literárně vyjadřovaly k tématům „Cestování s prarodiči“ nebo „Bezpečná cesta do školy“ či „Bezpečný cyklista“. V letošním roce zadavatelé soutěže vyhlásili téma „Bezpečná doprava budoucnosti“, toto téma umožnilo žákům popustit uzdu fantazii a vytvořit jejich představu budoucí bezpečné dopravy.
Výtvarná a literární soutěž z projektu Markétina dopravní výchova má celorepublikový charakter. Nositelem projektu je Tým silniční bezpečnosti, ve spolupráci s Policií České republiky. Kraj Vysočina se této dětmi velmi oblíbené soutěže zúčastnil již posedmé, avšak v Libereckém kraji, kde soutěž vznikla, běží úspěšně již řadu let.

Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. V první kategorii výtvarné soutěže byli žáci mateřských škol, druhá kategorie výtvarné soutěže patřila žákům prvního stupně základních škol a odpovídajícího stupně gymnázií, třetí kategorie výtvarné soutěže se zúčastnily děti navštěvující druhý stupeň základních škol a odpovídajícího stupně gymnázií a poslední literární kategorie byla určena všem žákům základních škol a odpovídajících stupňů gymnázií. Do soutěže se zapojilo 13 škol z celého kraje Vysočina. Děti celkem zaslaly 172 krásných výkresů, výtvarných prací a literárních děl, ze kterých bylo velmi těžké vybrat ty nejlepší. Z každé kategorie poté policisté z oddělení tisku a prevence pečlivě vybrali tři nejzdařilejší díla. Díla následně postoupí do republikového kola, které se uskuteční v půli června v Praze.

Nejlepší výtvarné dílo v kategorii žáků mateřských škol vytvořila žákyně Mateřské školy z Okříšek. V kategorii žáků prvního stupně základních škol obsadil první místo ve výtvarné soutěži žák Základní školy Okříšky. Ve třetí kategorii výtvarné soutěže žáků druhého stupně základních škol obsadila první místo žákyně Biskupského gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Ve čtvrté kategorii literární soutěže obsadila první místo žákyně Základní školy TGM z Bystřice nad Pernštejnem.

Nejúspěšnějšími školami, jejichž žáci obsadili nejvíce výherních pozic, se staly Základní škola Lavičky a Základní škola TGM Bystřice nad Pernštejnem, které obsadily shodně hned tři vítězné pozice napříč kategoriemi.

Lukáš VONDRA

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)