Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Procházka údolní nivou meandrujícího Stržského potoka ukáže krásy květnatých luk

Nivy potoků a řek a okolní podmáčené louky barevně ožívají kvetoucími bylinami. Často jsou to druhy zvláště chráněné jako například prstnatce májové, nebo vachty trojlisté. V průběhu května připravili pracovních Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy pro zájemce tři exkurze nebo chcete-li komentované vycházky. První z nich proběhne již v sobotu 11. května v 10 hodin, další pak v neděli 19. května.
Procházka údolní nivou meandrujícího Stržského potoka s mokřadními travinobylinnými porosty a dřevinnými nálety, kde hlavním předmětem ochrany je mech srpnatka fermežová. Zahlédneme prstnatce májové, vachty trojlisté, ďáblíky bahenní a další druhy májové květeny.
Louky u Černého lesa byly začleněny do evropského seznamu lokalit NATURA 2000 v roce 2008. Od roku 2012 zde žije bobr evropský, který v posledních letech lokalitu přeměňuje. Jak, to se účastníci dozví na exkurzi.
Sraz zájemců o Exkurzi za krásami květnatých luk na přírodní památku Louky u Černého lesa je v sobotu 11. května v 10 hodin nebo v neděli 19. května u přístřešku naučné stezky kolem Konventského rybníka ve Žďáře nad Sázavou.

Pořadatelé připravují i další exkurzi, která by se měla konat v sobotu 25. května tentokráte do přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov.

- red -

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)