Vytisknout článek...

Toto je text článku v denním vydání Regionalistu (http://regionalist.cz):

Kolama dolů - učme se přežít! Společná vyjížďka motorkářů společně s policisty z Pelhřimova do Jihlavy

Společná vyjížďka motorkářů po silnicích Vysočiny, která se uskuteční v sobotu 1. června za doprovodu policistů na motocyklech v barvách Policie České republiky, má především preventivní charakter. Z dlouhodobých statistik dopravní nehodovosti v našem kraji vyplývá, že v případě dopravních nehod motocyklistů je ve dvou třetinách z nich viníkem řidič motocyklu. Sraz účastníků je v 10 hodin na parkovišti u zimního stadionu v Pelhřimově, vyjede se pak v 11 hodin.
V loňském roce jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali 178 dopravních nehod, na nichž měli účast motocyklisté. Při šetření okolností těchto dopravních nehod policisté zjistili, že ve 134 případech nehodu zavinil motocyklista. Šest motocyklistů při nehodách zemřelo, 19 dalších utrpělo těžké zranění a 149 se jich zranilo lehce. V letošním roce jsme od začátku roku do konce dubna zadokumentovali 33 dopravních nehod motocyklistů. Dva motocyklisté při nehodě zemřeli, čtyři se těžce zranili a 29 utrpělo lehké zranění.

Kolama dolů – učme se přežít se řadí mezi tradiční akce, které Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky pořádá s Asociací center bezpečné jízdy. Jedná se o preventivní projekt zaměřený na vzdělávání a zdokonalování řidičů motocyklů na začátku motorkářské sezóny. V rámci projektu proběhne v letošním roce devět společných jízd s následnou bezplatnou ukázkou výcviku na daném polygonu. Limit účastníků na jednu vyjížďku byl stejně jako v minulých letech stanoven na 250 motorkářů, ale samotných akcí na polygonech se může zúčastnit více zájemců. První společná vyjížďka startovala letos již v dubnu v Brně. Do realizace samotného projektu se zapojují všechna centra bezpečné jízdy v České republice.

Termíny vyjížďky v Kraji Vysočina: 1. červen 2024 – sraz od 10:00 hodin
Místo srazu: Pelhřimov, parkoviště u zimního stadionu, GPS: 49.4249675N, 15.2278728E
Start na vyjížďku. 11.00 hodin
Cílový polygon: Polygon Jihlava

Výjezd motorkářů probíhá vždy organizovaně z předem určeného místa za doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Společná jízda se uskuteční na stanovené trase v rozsahu cca 80 km. Po dojetí do výcvikového centra se účastníci jízdy zapojí do připraveného programu. „Uplynulé ročníky byly hodnoceny jako zdařilé a od motocyklistů jsme zaznamenali pozitivní ohlasy. Věříme, že i letošní ročník bude pro účastníky obohacením a povětrnostní podmínky budou pro jízdu příznivé. Zdokonalování řidičů motocyklů je skvělou formu osvojování si základů bezpečné jízdy a procvičení si ovládání motocyklu v krizových situacích v uzavřeném prostoru polygonu,“ uvedl kpt. Mgr. Pavel Doležal, vrchní komisař odboru služby dopravní policie, který je koordinátorem celého projektu.

Na jednotlivé jízdy se mohou účastníci hlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách Policie České republiky – www.policie.cz. Sraz na všechny jízdy bude na určeném místě – tedy na parkovišti v Pelhřimově od 10:00 hodin tak, abychom vyjeli v 11:00 hodin. Příjezd na jihlavský polygon je plánován na 12:30 – 13:00 hodin, kde budou mít dveře otevřené i ostatní motorkáři, kteří se společné jízdy nemohli zúčastnit.

Odkaz na přihlášení: Učme se přežít (ucmeseprezit.cz):
Odkaz na přihlášení: Učme se přežít (ucmeseprezit.cz)
Více na: https://www.policie.cz/clanek/kolama-dolu-ucme-se-prezit-330436.aspx

Motocyklisté patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu a případný střet s vozidlem nebo s pevnou překážkou končí ve většině případů úmrtím nebo těžkým zraněním motocyklisty. Nejzákladnější podmínkou bezpečné jízdy na motocyklu je používání prvků pasivní bezpečnosti. Důležitá je přilba, vhodné oblečení s reflexními prvky, pevná obuv a vhodné rukavice. Ale ani kvalitní výbava není zárukou bezpečného návratu, zejména pokud nezkušený motocyklista příliš riskuje a pokud nepřizpůsobí rychlost své jízdy stavu pozemní komunikace, hustotě provozu a počasí.

„Pro bezpečný návrat motocyklistů z jejich cest je velmi důležité, aby řidiči motocyklů vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly. Na silnicích se v dnešní době stále častěji objevují také mladí motocyklisté, kteří nemají zatím vůbec žádnou zkušenost s ovládáním silného stroje, takže velice snadno přecení své síly, motocykl nezvládnou a výsledkem je pak většinou havárie. Často ale bohužel s tragickými a zcela nevratnými následky. Je důležité, aby řidiči motocyklů vždy jezdili s rozumem a nikdy nepřeceňovali své síly,“ doplnil kpt. Mgr. Pavel Doležal.

Podle zkušeností dopravních policistů je jednou z nejčastějších příčin kolizí motocyklistů nezvládnutí stroje. Motocyklisté často nesprávně, nebo opožděně zareagují na vzniklou situaci a správný manévr, nebo jeho dokončení nezvládnou. Motocykl se pak stává neovladatelný a následky mohou být tragické. Z praxe dopravních policistů všeobecně vyplývá, že motocyklisté často podceňují i důležitost přilby a náležité výbavy. Problémy mohou nastat u motocyklistů, kteří ještě nemají dostatečné zkušenosti s řízením motocyklu, kteří se po zakoupení výkonného stroje, nenaučí dokonale zvládnout jeho ovládání a problémy pak nastávají při průjezdech zatáčkou, či předjíždění. Rovněž tak nemají dostatečnou zručnost při zvládnutí stroje ve smyku a v samotném předvídání kolizních situací. Do nebezpečné situace se mnozí mohou dostat i při jízdě ve skupině motocyklistů, kdy nebývají dodržovány bezpečné vzdálenosti mezi stroji a reakce na „přibrzdění“ vpředu jedoucího stroje může vyvolat řetězovou nehodu vzadu jedoucích strojů.

Dana ČÍRTKOVÁ

(originál článku je na adrese: http://regionalist.cz/denik/2007.php?idclanku=)