Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):
28.11.: Živý betlém i letos zahájí adventní čas v jihlavské zoo. Dílny, rozsvícení stromečku nebo komentovaná krmení - to a mnohem více návštěvníky čeká v adventním čase.

28.11.: Z policejního deníku: do chaty se vloupal vandal; opilý muž skončil na záchytce

28.11.: Vražedné řádění myslivců má další oběť. Kolik lidí ještě musí přijít o život, než se nebezpečné strýce s puškami podaří zkrotit?

28.11.: Vesmírný Spolubál v Novém Městě na Moravě uzavře svojí první a poslední dekádu

28.11.: Unikátní almanach pelhřimovské nemocnice je v prodeji

28.11.: Silnice na Vysočině kloužou, problémy mají řidiči i na dálnici D1

28.11.: Respirační nemoci nejvíce trápí lidi na Žďársku a na Jihlavsku

27.11.: Z policejního deníku: zloděj si odnesl různé nářadí; zloděj se vloupal do chaty, nadělal nepořádek a ukradl různé věci

27.11.: Táborská zoo trénuje důvtip hravých surikat i ostatních zvířat

27.11.: Tradiční předvánoční včelařská výstava ve Velké Bíteši nabídne medové speciality i třeba svíčky z včelího vosku

27.11.: Následná péče je tu stále, ale nově třeba s muzikoterapií či hagioterapií

27.11.: Ladovy Vánoce: lití olova, zdobení perníčků, vůně jitrnic

27.11.: Dobročinný bazar MOCI POMOCI už po druhé pomůže pavlovským zvířátkům

26.11.: Z policejního deníku: zloděj si odnesl nářadí; opilý řidič boural

26.11.: Tradiční flér trh v sobotu v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou nabídne spoustu unikátních výrobků

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
Příběh dušičkový…

Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Z jihlavských archivů:

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Sdílet tento článek
Čestné občanství města Jihlavy

Čas od času se naskytne příležitost vyjádřit někomu obdiv a úctu k jeho doposud vykonané práci nebo k velkému celoživotnímu dílu, které zanechává v určité chvíli a v určitém místě pro všechny budoucí generace. A tak nám vyrostly pomníky a busty v parcích a na náměstích, ale také na hřbitovech, neboť někomu se dostalo této pocty, bohužel, až nad hrobem. Ale byly i další způsoby, jak vzdát hold významné osobnosti, třeba udělením řádu či medaile a nebo udělením čestného občanství města, městečka, ba i vesnice. A právě v této chvíli začíná naše hledání v archivních fondech Státního okresního archivu v Jihlavě. V době, kdy jinde rokují zastupitelstva o odebrání čestného občanství a opět jinde se jedná o jeho slavnostním udělení. Tak už to bývá, že se lidé v běhu času rozhodují jednou tak, a pak zase jinak.

Prvním doloženým držitelem čestného občanství města Jihlavy byl Christian rytíř d`Elvert narozený 11.4.1803 v Brně. Právník, pracovník ve státní správě v Jihlavě, brněnský purkmistr a poslanec. Byl uznávaným historikem, autorem četných děl, z nichž právě Dějinami Jihlavy, které vydal v roce 1850, proslavil naše město. Dodnes se na něj odvolává leckterý známý historik a je škoda, že některé z jeho prací nebyly přeloženy do češtiny, aby se s nimi mohla seznámit širší veřejnost, samozřejmě a především jihlavská. Zemřel v Brně 28.1.1896.
Dopis o udělení čestného občanství nebyl v archivu nalezen, neznáme ani datum slavnostního aktu, dochovaly se pouze dva blahopřejné dopisy k osmdesátým narozeninám a k výročí zlaté svatby. První je z roku 1883 a druhý je z 13.6.1889. Přečtěme si postupně alespoň dvě krátké ukázky:
"Vaše Blahorodí, stal jste se díky Dějinám Jihlavy nezapomenutelným a obyvatelstvo tohoto města ví, jaký odborný základ jste v tomto rozsáhlém díle položil".
"Vzácný svátek zlaté svatby, který 13. tohoto měsíce slavíte, opravňuje obecní radu města Jihlavy blahopřát Vašemu Blahorodí, nejstaršímu čestnému občanovi tohoto města.
Jihlava byla přece oním místem, kde jste, Vaše Blahorodí, působil jako krajský komisař a kde jste uzavřel pevný svazek a šťastné manželství s dcerou krajského hejtmana Leopolda rytíře Gusche, nadanou duchem i srdcem. Padesát let Vás ušlechtilá Vaše manželka vždy doprovází při Vašem neúnavném působení.
Přes bohatost Vašeho pracovního konání jste o minulost Jihlavy jevil vždy hluboký zájem, který jste vyjádřil dílem Dějiny Jihlavy, nejlepším to spisem vydaným v roce 1850, dílem, které budou ctít a uznávat také pozdější pokolení"
.
Krásná slova, skoro jako pohlazení. Byla to doba, kdy lidem skutečně stačilo jen málo. Milovali své město, svůj kraj, svůj domov. A poctu vyjadřovali každému, kdo jejich lásku za ně dovedl vyjádřit slovem a pohledem do dávné minulosti. Pyšnili se Jihlavou a měli jistě proč. Nedivme se, že také v těchto dnech obdržel dlouholetý ředitel jihlavského archivu a historik PhDr. František Hoffmann stejné ocenění za své rozsáhlé dílo věnované tomuto městu. Jedině ten, kdo pozná minulost svého města může hledět do budoucnosti a vnímat všechny jeho krásy v proměnách času. Snad, právě proto, jsou v řadách oceněných sem tam i historikové. Byť někdy až po 150 letech.
Ale pojďme dále, čas je neúprosný. Píše se rok 1862. Čestným občanem města se stává Jeho Excelence Ritter Anton von Schmerling, státní ministr. Politik. Není bez zajímavosti si přečíst opět řádek ze slavnostního dopisu: "...částečně byla rada požádána ctěnými muži z obce střelců a částečně zdejšími obyvateli, aby projednala poctění Jeho Excelence tímto městem, stejným způsobem, jako jiná města. S ohledem na okolnosti, že Jihlava je tak významné město se nemůže vyhnout kritice, že ve vztahu k menším městům jde jen pozadu, usnesla se obecní rada k naplnění všeobecného přání, využít vhodnou příležitost atd.,atd."
A následují další ministři, Friedrich Ferdinand von Beust nebo Karl Giskra. Jeden byl říšský a druhý vnitra. Ani pes po nich neštěkne. Pánbu ví, za co si to tenkrát vlastně zasloužili. Většinou, ale proto, že byli ministři. Ono to v minulosti bylo s politiky stejně podivné, jako v tomto století. Že by přece jen nevděk světem vládl? Uplynulo pár desítek let a čestného občanství se dostalo prvnímu dělnickému presidentovi Klementu Gottwaldovi. Kdyby bývala doba, jak doby bývaly, bylo by možné mu napsat podobný dopis, jak byl výše citován Jeho Excelenci. Tentokrát ale požádali částečně komunisté a částečně občané, ale hlavní věcí bylo nezůstat pozadu. A tak vedle města Jihlavy následovala jedna vesnička za druhou. I zde bylo vhodné příležitosti náležitě využito. Soudruh president se mohl jen a jen radovat. A lid také, neboť jeho vůle, tedy vůle lidu, se naplnila tak, že nakonec po čtyřiceti létech přetekla. To už ale nejsme v historii, ale v současnosti.
Vraťme se proto hodně rychle zpět, do roku 1867. Čestným občanem města Jihlavy se stává Jeho Excelence zemský poslanec Dr. Edward Sturm. Opět politik, advokát v Brně, zvolený do zemského sněmu za Jihlavu. Byl zde jistě pádný důvod si ho náležitě předcházet. Však je v onom krátkém slavnostním dopise zmínka, že: "...existují přesvědčivé platné důvody". Tedy, pro to "propůjčení práva čestného občanství," pro co taky jméno, když jde o vlivného politika.
A nyní pozor! Výjimkou by mohlo být jmenování Emericha Skowronskyho čestným občanem. Proč? Pan von Skowronsky byl správcem c.k. zdejší tabákové továrny, kterou za pruské okupace Jihlavy zachránil před konfiskací a město i stát před nepředstavitelnou škodou. Nedivme se, neboť v této době zde pracovalo 2300 žen a 70 mužů a ročně se zde vyprodukovalo 150 milionů kusů tabákových výrobků. Klobouk dolů, komu čest, tomu chvála! Co by dnes leckteré město za něj dalo, kdyby jim pomohl zaměstnat tolik lidí! A třeba i v tabačce, odkud vycházejí výrobky, které sice škodí lidskému zdraví, ale neškodí příjmům do rozpočtů, máme-li ovšem na mysli jen a jen peníze...
Chtě nechtě jsme ve 20. století. Pan radní Franz Tertsch. Copak asi udělal významného. Něco určitě. Přichází válka a svět i Jihlava mají docela jiné starosti. Lidé přicházejí o iluse a vojáci o nohu, o ruku, o život. Generálové teď dostávají zlaté medaile a mrzáci železné a vdovy a sirotci smuteční telegramy. Rodí se Československá republika a národ jásá a vrací se k udělování čestného občanství. Snad všemi vítán a oslavován je první president, osvoboditel, Tomáš G. Masaryk. Jihlava není výjimkou. Následují další čelní politici, Jan Černý, zemský president, Milan Hodža, předseda československé vlády. Čestným občanem se stává i druhý president, budovatel, Edvard Beneš. Po okupaci hitlerovským Německem jsou v Jihlavě nejen přejmenovány a poněmčeny všechny ulice a náměstí, ale udělená čestná občanství jsou československým představitelům, presidentům i ministrům, odebrána a zrušena.
Rok 1945. Svět se opájí mírem. Nejstrašnější válka v dějinách skončila. President Beneš se vrací do vlasti a čestné občanství je mu Jihlavou opět navráceno. Získává jej i další oblíbený politik, ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. Významného ocenění se dostává i jihlavské rodačce Marii Kovaříkové, která po smrti svého muže, vrchního zdravotního rady, věnovala městu Jihlavě celoživotní sbírku osmi desítek vzácných obrazů, které se staly základem pro pozdější Galerii města Jihlavy, instalovanou na náměstí v domě čís. 14 a dodnes z větší části uchovávanou v majetku Oblastní galerie Vysočiny. Tak takových poctěných více, Jihlavo!
Únor 1948. Nastupuje dělnická třída na čele s KSČ. První dělnický president soudruh Klement Gottwald je poctěn čestným občanstvím města Jihlavy a snad všech měst a obcí okresu. Jeho kancelář děkuje za důvěru, které si soudruh president velice váží. Celá akce je řádně organisována a ukončena podle dochovaných hlášení do listopadu 1948. Pak už jsou vyznamenávána celá města - Řádem práce, Řádem Rudé hvězdy, Město hrdina. Vše rudne v záplavách vlajkosláv a průvodů. A na tom čase už nikdo nikdy nic nezmění. Ten čas tady byl a my jsme v tom čase žili. Komu jsme čest prokázali, ať mu tedy navždy zůstane. Neuškodí, když si občas budeme zpytovat své vlastní svědomí... Naše historie není lipovou větvičkou, nedá se lámat přes koleno! Už jsme se jí překroutili dost. Rozpleťme proto copy a nechme vlasy vlát volně... Konečně.

Staré dokumenty přeložila ředitelka Státního okresního archivu v Jihlavě PhDr. Renata Pisková

Ladislav VILÍMEK, Rounek 25


Zpět nahoru na začátek stránky


Z jihlavských archivů:
Pro servery Regionalist a Iglau.cz exklusivně píše
Ladislav Vilímek...

(Další desítky článků Ladislava Vilímka viz. také v rubrice Iglau.cz Jihlavské letopisy...")

14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .
Diskuse čtenářů Iglau.cz:
Regionalist-Iglau
- poslední příspěvek přidán 6.10.2010 (21:24)

- poslední příspěvek přidán 7.4.2010 (07:31)