Denní zpravodajství:

Nejstarší regionální deník (zal. 1996):
25.6.: U nemocnice v Jihlavě začne výstavba parkoviště pro téměř dvě stě aut

25.6.: S vysvědčením do táborské zoo po celý víkend za jednu korunu

24.6.: Zdravotnická záchranná služba na Vysočině slaví dvacáté narozeniny, veřejnost bude moci nahlédnout do výjezdových základen

24.6.: Z policejního deníku: zloděj ukradl propanbutanové lahve; řidička a dvě děti utrpěly při nehodě zranění

24.6.: Letní prázdniny jsou na silnicích rizikové, policisté vyhlásili sérii bezpečnostních akcí. Loni zemřelo na silnicích Vysočiny během léta sedm lidí

24.6.: Jednomu z hlavních vodovodních přivaděčů do Jihlavy prasklo potrubí, bez vody by mohlo být i sídliště na Březinkách

23.6.: Z policejního deníku: auto v příkopu shořelo, řidič utrpěl lehké zranění

23.6.: Do jihlavské zoo s vysvědčením s jedničkou za jednu korunu, chybět nebude oblíbené komentované krmení

22.6.: Výstava fotografií divokých zvířat i vzácných rostlin Barky Hrušky v jihlavském muzeu

22.6.: Pane. Kupte si rakvičku!

22.6.: Na Vysočině při bouřce padaly stromy, nejvíce práce měli hasiči na Třebíčsku

22.6.: Festival Vesuv plný muziky a piv od malých pivovarů pomůže Vojtovi, Františkovi nebo malé Agátce získat hiporehabilitaci na celý rok

22.6.: E-shop Dopravního podniku města Jihlavy umožňuje cestujícím správu a dobíjení jihlavské karty

21.6.: Z policejního deníku: nález ručního granátu; malého chlapce policisté nalezli a předali matce

21.6.: Tragická nehoda na Jihlavsku. Zemřel řidič osobního auta

Publicistika:

H umoresky Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence (nejen) z jihlavského Bedřichova, Dřevěných Mlýnů a okolí:
Příběh dušičkový…

Jak hospodář Václav chtěl tak usilovně život zachránit, až o něj přišel…

Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!

O studentské lásce, o tajném biskupovi a i o tom, jak jsem se stal vlastně novinářem

Závod míru, aneb jak jsem kdysi v továrně zachránil negramotného mistra.

Doutník od papeže, aneb děda výtržníkem…

Jihlavské letopisy Ladislava Vilímka:

Výpočet vašich osobních homeopatik podle data narození:

Unikátní script na Leosvancara.cz vám odtud z Regionalistu online spočítá vaše konstelace, vyhledá k nim statisticky nejčastější MOŽNÉ zdravotní potíže a současně vám vybere vaše osobní homeopatika!

Zde zadejte své datum narození:

Sdílet tento článek L. Vílímka...
Vydáno 9.11.2008
Historický kalendář městyse Kamenice u Jihlavy
Chronologický přehled významných událostí, jak šla staletí...
1101 Založen klášter benediktýnů v Třebíči
12. století - Kolonisační činností kláštera vzniklo při prastaré křižovatce cest z Čech na Moravu nevelké opevnění oválného půdorysu, základ pozdější vsi Kamenice.
První z cest vedla od Polné, přes Řehořov, Kamenici, do Třebíče. Druhá cesta, uváděná ještě v 18.století, vedla od Jihlavy, přes Petrovice, Luka do Kamenice a odtud dále k Třebíči. A nakonec cesta třetí, spojnice mezi Kamenicí a Brtnicí, umožňující pokračovat obchodníkům ze severu na jih do Rakous a do Uher po cestě haberské.
(§)text:: 1350 - Připomíná se zaniklá osada Hradiště, kterou držel Bohunka z Volfířova, zanikla za husitských válek (stála na hranicích katastrů Kamenice, Vysokých Studnic a Bítovčic)
1358 - V Zemských deskách brněnských jmenován Dobeš a jeho syn Jindřich z Kamenice, první písemná zmínka o Kamenici (de Kamenicz).
1358 - Doložena fara v Kamenici
1359 - Ves psána Kempnicz
1365 - V písemných pramenech se připomíná Výšemír z Radošova
1381 - První písemná zmínka o Řehořovu
1400 - Olomoucký biskup Jan poukázal Zikmundovi, oltářníku oltáře Maří Magdaleny v kostele sv. Jakuba Většího v Brně, jeden a půl kopy grošů činže z farního kostela v Kamenici, kterou už předtím po mnoho let dostávali biskupové z tohoto kamenického kostela.
1412 - V písemných pramenech zmíněn Beneš z Kameničky
1412 - Poprvé uvedena v písemných pramenech ves Kamenička (de Kamenyczky)
1414 - V Kamenici seděli Beneš Cardík a Hrut z Řehořova
1468 - Zdejší panství měl v zástavě Zdeněk ze Štenberka až do r.1480
1480 - Kamenice v majetku Jarolava a Vaňka z Lomnice
1491 - Až do r.1525 byl držitelem panství rod Pernštejnů
1501 - Vilém z Pernštejna udělil Kamenici odúmrť mezi nejbližšími příbuznými
1525 - Kamenice připadla pánům z Boskovic a po nich nakrátko znovu Pernštejnům (1556-1557)
1529 - Z toho roku pocházejí první zprávy v městské knize a poprvé bylo zaznamenáno jméno zdejšího rychtáře : Matúš Němčík. Po něm následovali : Ondra Štěbetka (1531), Tomek, švec (1532), Kaňka (1537), Havel Čermák (1538), Ondra Štěbetka (1544), Havel Šula (1551), Vácha Bártů (1556), Jan Kučera (1571), Václav Bártů (1573), Jiří Strouhal (1574), Václav Nekoukal (1587), Tomáš Prukner (1587)
1529 - Kamenickou lázeň koupil Jiřík z Meziříčka za 36 kop gr. míšeň., přitom pro obec činil roční příjem z lázně 4 zl. 16 gr.
1535 - Pořízen zvon do věže kostela sv. Jakuba Většího za 10 kop gr.míšeň., nejstarší, dosud zavěšený ve věži.
1553 - Do Kamenice nastoupil první luteránský pastor Jiří, který vedl r.1558 spor s Chroustenskými z Malovar, držiteli Řehořova
1555 - Pustý vržanovský dvůr pustil Matěj Kalný z Bítovčic za 40 kop gr. míšeň. Janovi Molákovi z Vržanova.
1556 - Fara luteránská (až do roku 1621)
1556 - V Kamenici 91 obydlených domů, z toho 6 mlýnů, radnice a lázeň, ve Vržanově zapsáno 5 láníků
1556 - Prosýn či Prosejn, pustá ves darována dle urbáře Vratislavovi z Pernštejna (rozkládala se mezi Kamenicí a Horní Smrčnou, později samota Prosejn, další zaniklé vsi Drábkov a Drsnov se nacházely pod nedalekou Bílou Horou)
1557 - Městečko Kamenici spolu s Malou Kameničkou, Vržanovem a dalšími vesnicemi zakoupil Burian Osovský z Doubravice
1560 - 20.prosince - Císař Ferdinand I. potvrdil kamenickým nadání na odúmrť od pana Jana z Pernštejna a na Helfenštejně z r.1547 (listina uložena v jihlavském archivu)
1560 - Na kamenickou faru přišel pastor Jan (až do r.1563)
1563 - Na dvoře v Kameničce seděl až do r.1588 Bartoň, r.1600 Vít, Jan Kassler, r.1633 Tomáš Pecka a r.1656 Marek Navrkal
1565 - Rychtářem Jan Němčík. Dochovány nejstarší Obecní účty a Knihy sirotčí, první písemná zmínka o škole v Kamenici, která r.1574 vyhořela. Její původní místo není známo.
1565 - Jakub z Kamenice, básník a spisovatel náboženských knih, zemřel toho roku ve Velkém Meziříčí
1565 - První zmínka o radničních hodinách. Za opravu obec zaplatila 1 zlatý a 2 groše. O hodiny se staral orlojník za roční plat 2 až 4 zl.
1566 - Radnice vydala za zhotovení kamenného pranýře 7 zl. 4 kr.
1567 - Majitel panství Smil II. Osovský z Doubravice přivítal v Kamenici císaře Maxmiliána II.
1568 - Smil Osovský z Doubravice a na Třebíči postoupil obyvatelům Kamenice panské zahrady a jiné pozemky, dva rybníky a stodoly, které měli do té doby jenom v nájmu
1568 - Objevuje se poprvé znak městečka Kamenice odvozený od znaku kláštera benediktýnů v Třebíči
1568 - V Kamenici uváděn pastor Sixt
1574 - Zmínka o trzích a jarmarcích v Kamenici
1574 - Zhoubný požár městečka, vyhořely mimo jiné i radnice, škola, farní budova a lázeň. Podle zápisu v kamenické městské knize oheň vzešel od Marty, manželky Vávry Nakoukala. Viník nebyl potrestán. Radnice po opravě jednopatrová.
1576 - V obecních účtech doloženy kašny a dřevěné trouby pro vedení vody, vodovod sloužil až do r.1909
1579 - Písařem Martinem Zábranským založeny městské knihy
1581 - Artikule cechu krejčovského od Smila Osovského
1581 - V městečku registrovány cechy řeznický, mlynářský a pekařský, ševcovský, kovářský a zámečnický, tkalcovský, krejčovský, kožešnický a nakonec řádový (sdružoval koláře, bednáře, zedníky, stolaře, tesaře a sedláře)
1581 - Na faře uváděn pastor Kašpar Albin Hořepnický a krátce potom r.1585 pastor Mathias Posthumius
1587 - Připomíná se poprvé rektor zdejší školy, Valentin Těnoch z Hlivic
1592 - Písemné prameny uvádějí městečko Starou Kamenici 16.století Lékař Jakub Kamenický-Cameniceus provedl první pitvu
1608 - Uvedený rok je vyryt na nejstarší dochované pečeti spolu s městským znakem a nápisem : + PECZET + MIESTIS + KAMENICZE + OBECZNI
1612 - Na faře pastor Matouš
1613 - Kateřina z Valdštejna udělila Kamenici podační právo na obsazovánífary, které potom obec užívala až do r.1626, kdy fara byla spravována z Třebíče a nakonec do r.1638 z Rudíkova
1614 - Kateřina se provdala za Karla staršího ze Žerotína
1620 - Poslední zmínka o zdejších lázních, kdy obec získala z nájmu 2 zl. a za špitál měla naopak vydání 3 zl. 24 kr. (Domu č.68 se říkalo Na lázni a sousednímu č.67 Na špitálce.)
1620 - Anna Hostákovská vyhoštěna z městečka za smilstvo, za což mistr popravčí obdržel 6 zl. 18 kr.
1620 - Kamenicí projel údajně král Bedřich Falcký, aby přijal v Brně hold moravských stavů
1621 - 98 - Rektorem zdejší školy byl jistý Mikuláš, následoval r.1637 Johanes, r.1640 Tobiáš, r.1649 Adam Větrovský, který byl současně obecním písařem, r.1659 Karel, r.1661-64 Jan Krištof, r.1668-71 Václav Severa, r.1681 - 85 Jakub Ferdinand Fetrla, r.1691-93 Matěj Vorel a r.1698 Pavel Ignác Počta
1628 - Kateřina spolu s manželem Karlem starším ze Žerotína odjeli do Vratislavi a panství předali Adamovi z Valdštejna
1626 - Z Kamenice odešel poslední pastor Šimon. Během následné rekatolizace obyvatele obracel na víru katolickou kněz Vincenc Julius Luneus za vydatné pomoci jihlavských jesuitů.
1628 - Kateřina spolu s manželem odešli nakrátko do Vratislavi a panství převzal její bratr Adam z Valdštejna, rod Valdštejnů pak panství spravoval až do r.1945
1629 - 27. března se ubytovalo v Kamenici na 60 císařských vojáků
1631 - Rozyna, cizoložnice, místo zahrabání za živa, vymrskána z městečka. Následovalo několik procesů končících popravami odsouzenců.
1633 - Karavana povozů s majetkem Adama z Valdštejna projela Kamenicí ku Praze
1635 - Dvůr v Řehořově držel Jan Dubský z Třebomyslic
1637 - Na náměstí postavena dřevěná nádrž na vodu, později nahrazena kamennou barokní kašnou
1638 - Paní Kateřina, bývalá majitelka panství, zemřela v Brně a byla pochována v hrobce při sboru bratrském v Třebíči po boku svého prvního manžela Smila II. Osovského
1641 - Třebíčským farářem Václavem Buršem založeny křestní a sňatkové matriky
1644 - Postaveny chlebové krámce v Kamenici
1645 - Obyvatelé městečka se opevnili proti vpádu Švédů zbudováním tzv. šraňků ve všech uličkách a při branách do náměstí
1646 - 14. ledna srážka císařských vojsk se Švédy poblíž Kamenice
1648 - Nastoupil katolický farář Vincenc Julius Lunaeus a znovu obnoven samostatný katolický farní úřad a k němu přifařeny obce Vržanov, Kamenička, Řehořov, Brodek a Prosejn, založeny první matriky
1654 - Ze špitálu obec platila vrchnosti ročně 4 gr., nedlouho potom špitál zanikl.
1663 - Na faru nastoupil Vavřinec Ignác Solický (do r.1670), pak Václav Zezulka (1670-1674), Václav Bernard Janotík (1674 - 1687), Martin Josef Matlok (1687-1698), Bernard Fr. Sattler (1698-1717)
1666 - František Augustin hrabě z Valdštejna vydal cechovní řád mistrům řemesla starokrejčovského a r.1675 řemeslu tkalcovskému a krejčovskému
1678 - Kamenice uváděna jako městečko, 100 domů osedlých a 12 pustých, v Kameničce 15 domů osedlých a 5 pustých, v Řehořově 18 domů osedlých
1692 - Proces s šesti kacíři odsouzenými k vězení od půl do jednoho roku
1695 - Používána menší pečeť s nápisem * SIG . MI . OPPID . CAMENIC
1708 - Kamenitz, uváděna jako neopevněné městečko
1716 - Pro svatokrádež upálen na hranici Bartoloměj Kremláček
1718 - Rychtářem Václav Prukner
1725 - 20. března - Jan Josef hrabě z Valdštejna stanovil platy městečku Staro Radní Kamenice (listina v jihlavském archivu).
1725 - 26 - Farní budova dostala současnou podobu, uvnitř soubor portrétů kamenických farářů z let 1717 -1828.
1728 - Postavena nová školní budova za 50 zl. a dvě vědra piva, správcem Karel Fazaludi, r.1731 Pavel Počta, 1756-59 - Tomáš Fux, r.1759-62 Jan Waltr
1730 - Kostel sv. Jakuba Většího se stal farním. Farář Karel Streit (1717-1748) nechal postavit na náměstí kapli sv. Anny a zřejmě i kašnu v sousedství se sochou sv. Jana Nepomuckého (autor Štěpán Pagan).
1749 - Nájemce radničního šenku, Tomáš Kramář, jinak obchodník se solí a dalším zbožím, odváděl ročně do obecní pokladnice 35 zlatých. Též "darmo spravoval" hodiny na věžičce, které zničil požár r.1913.
1753 - Založena gruntovní kniha Kamenice
1755 - Zrušen hrdelní soud v Kamenici a odstraněno právo útrpné
1759 - V Kamenici se narodil hudební skladatel František Krammer, zem. 8.1.1831 ve Vídni
1759 - 62 - Učitelem jmenován Leopold Walter, po něm následovali František Diviš, Jan Sobotka, Václav Heger a Josef Doležal
1768 - Zaregistrováno 40 měšťanských domů, 82 předměstských a 7 chalup
1771 - Kamenice měla 1009 obyvatel, provedeno první číslování domů
1777 - Na radnici byla nalezena rukopisná kniha neznámého autora ze 16. století, Catalogus testium veritatis, obsahovala "rozličná kacířská učení" a po předání na faru se ztratila
1788 - 94 - V jednotřídní triviální škole 198 dětí, učitel Jan Klement "vzorným učitelem třebíčského panství", škola se stala "vzornou triviální školou". Přiškolen Vržanov. V Řehořově povolena "střední" škola.
1789 - Zavedena první pamětní kniha farního úřadu Kamenice - Protocolum domesticum Kamenici.
1791 - Zřízena dvoutřídka, ustanoven učitelský pomocník Jan Ulrych s ročním platem 50 zlatých, vyučovalo se i v I. poschodí na radnici
1792 - 2. května - Zemské gubernium v Brně potvrdilo městysu Kamenici právo pěti výročních trhů. (Totéž povolil 17. června 1796 císař František II., obě listiny uloženy v jihlavském archivu.)
1797 - 18. března - Antonín Bedřich hrabě Mitrovský oznámil třebíčskému vrchnostenskému úřadu povolení pěti jarmarků na dobytek v Kamenici.
19. století - Někdy na počátku byl založen církevní spolek Bratrstvo sv. Cyrila a Metoděje a teprve o 100 let později Spolek sv. Josefa
1814 - 32 - Učitelem Leopold Kremláček, následoval Josef Erben (1832-1846)
1815 - Zemřel farář Jan Alois Winkler, zakladatel farní knihovny. Po něm nastoupil Ignác Vyškovský (1815 -1828).
1817 - Započala stavba nové školy čp. 189. Ve dvou třídách vyučováno až 282 dětí. Založena první školní kronika (1818-1878).
1820 - 22. května Kamenici postihla veliká povodeň, strhla most, mnoho chalup a stodol a protrhala hráze rybníků
1828 - Farář Ignác Vyškovský založil poblíž kostela nemocnici, jedna místnost pro obecní chudé a druhá pro nakažlivé nemoci.
1834 - V Kamenici napočítáno 1569 obyvatel a 188 domů
1846 -78 - Na škole působil "vzorný učitel" Martin Krulla, jeho roční příjem činil 505 zl. 35 krejcarů, z něhož platil učitelského pomocníka Josefa Klimeše s ročním platem 120 zl.
1849 - 17. března - Zrušeno rychtářství a zavedeno obecní zřízení, od té doby vedl obec starosta , dva radní a patnáct členů výboru.
1850 - Obec začala užívat pečeť s moravskou šachovanou orlicí
1856 - V Kamenici 264 školou povinných dětí
1857 - Proběhlo první sčítání lidu
1859 - Zrušena cechovní zřízení a vydán živnostenský řád
1859 - 2. listopadu založena Společenská tírna lnu (pazderny), patrně první doklad družstevního podnikání v Kamenici.
1863 - Tímto datem je opatřena kaplička sv.Cyrila a Metoděje postavená na východním okraji Kamenice, při silnici k Brodku.
1865 - 3. dubna se konala v Kamenici první schůzka Hospodářského spolku jihlavského (založen r.1858)
1869 - Hospodu v obci měla v pachtu čtyřčlenná židovská rodina Filipa Adlera z Přeštic na Moravě
1873 - Založena Místní školní rada, která pusobila až do r. 1946, v r.1950 nahrazena školskou komisí
1874 - Učitelem František Sax (do r.1905), pak Alois Josef Pátek (1905-1915), spisovatel, autor Vlastivědy Moravské - Jihlavský okres a dalších knih, vydal školní mapu hejtmanství jihlavského.
1875 - 16. září vyhořely tři obytné domy
1885 - 29. listopadu ustanoveno Živnostenské řádové společenstvo pro Kamenici a okolí sdružující řemeslníky a živnostníky, do okruhu působnosti zahrnuty obce Kamenice, Meziříčko, Nadějov, Řehořov, Stáj, Věžnice, Zhoř a Rys (r. 1938 zapojeno do Jihlavy).
1886 -7 - Stavba nové školní budovy čp.38. Původně čtyřtřídní, r.1895 pětitřídní, r.1909 šestitřídní a nakonec o sedmi třídách
1887 - 1. července císař František Josef I. daroval 150 zlatých na stavbu nové školní budovy
1882 - 2. srpna proveden veřejný prodej obecního pivovaru čp. 220, vyvolávací cena 5300 zlatých, poslední pivo vařil Jan Filip
1887 - Požár pohltil na radnici četné archiválie a tři smolné knihy kamenického hrdelního práva
1888 - 11. března velká povodeň v Kamenici, za záchranné práce vyznamenáni dva strážmistři
1889 - Vystavěna nová školní budova čp. 36
1890 - Kamenice slaví 1. máj
1891 - Opravena farní budova
1892 - Rozšířen obecní vodovod
1892 - 94 - Místo faráře zaujal Augustin Kratochvíl, historický badatel a spisovatel, autor knihy Dějiny a archiv městečka Kamenice (1912)
1894 - Započala stavba silnice Kamenice-Vržanov a důkladně byl opraven kostel sv.Jakuba Většího (opravy až do r. 1903)
1900 - Do kostela pořízen hlavní novogotický oltář a dva boční z dílny Josefa Krejčíka z Prahy a novogotická kazatelna a křtitelnice od firmy Zejda a Čeloud z Třebíče.
1901 - V Kamenici napočítáno 1897 obyvatel, 259 domů, radnice, pivovar, nemocnice, pošta a četnická stanice, přihlášeno 200 obuvníků, zbytek tkalci a zemědělci, celá kamenická farnost vykázala 2773 katolíků, 16 nekatolíků a 7 Židů
1901 - Založen Spolek dobrovolných hasičů a činnost zahájila Raiffeisenka
1909 - V Kamenici zřízena Průmyslová škola pokračovací o dvou třídách
1909 - Vystavěn nový vodovod za 47 tis. K, starý se připomíná r. 1576, kdy byl veden dřevěnými troubami do kašny na náměstí
1910 - Obecnou školu navštěvovalo 403 dětí
1910 - Prodán objekt pazderny k přestavbě na obytný dům čp. 198
1912 - Ve farnosti bylo zaznamenáno 23 křížů, 2 Boží muka, 5 kapliček, 3 sochy sv. Jana Nepomuckého a 6 pamětních obrázků
1912 - V obci se připomíná veřejná čítárna s knihovnou a spolky hasičský, čtenářsko-ochotnický, Jednota sv. Josefa a Dělnická tělocvičná jednota
1913 - 26. března vyhořela historická budova radnice
1913 - Bezvýsledná jednání o zřízení místní železniční tratě Kamenice - Měřín a výstavbě nové školní budovy
1915-26 - Školu řídil Tomáš Vitouš
1917 - 7. října demonstrovali občané v Kamenici za zlepšení zásobování
1918 - V Kamenici zaregistrováno 40 legionářů, 3 dobrovolci, 1 francouzský branec a 1 italský domobranec, v Kameničce 2 legionáři, ve Vržanově 2 legionáři a 1 italský domobranec a v Řehořově 10 legionářů.
1919 - 15. června konány první poválečné obecní volby, nejvíce mandátů získali zdejší sociální demokraté
1920 - 28. března založena tělocvičná jednota Sokol Kamenice
1920 - V obci zřízena telegrafní stanice
1920 - 16. září neúspěšné jednání obecního zastupitelstva o zřízení měšťanské školy
1921 - Hromadné vystupování z římsko-katolické církve na Jihlavsku, zvláště v Kamenici.
1921 - 19. srpna založeno Vodní družstvo Kamenice za účelem řádného odvodňování a zavodňování pozemků
1922 - Katastrofální sucho v celém kraji postihlo i zdejší zemědělce
1923 - Na shromáždění kamenické organizace Orel vystoupil s výbojným projevem zdejší farář Možný
1924 - Kamenice uváděna jako městečko
1924 - Obec postihla živelná pohroma
1926 - Zbořena vstupní brána do městečka zv. Dolní
1926-27 - Školu řídil Josef Hrbek, r. 1927-39 Josef Prokš
1927 - Starostou v Kamenici zvolen František Brukner, v Kameničce Josef Zimola a v Řehořově František Dočekal
1927 - 28. dubna, počínaje školním rokem 1927/28 povoleno zřízení měšťanské školy v Kamenici, plánovaná nadstavba stávajících školních budov se díky nesvornosti občanů neuskutečnila
1927 - Brněnským zvonařem R. Manouškem ulity tři nové zvony do kostela sv. Jakuba Většího a slavnostně vysvěceny 31.7. 1927 (Ježíš, Jakub a Cyril a Metoděj)
1927 - 1. srpna vypukl velký požár, vyhořelo 9 domů, 8 stodol a 13 rodin zůstalo bez přístřeší
1929 - 17. srpna probíhaly na polní střelnici u Kamenice ostré střelby pěšího pluku 31. Arco z Jihlavy
1929 - Položen základní kámen budoucí sokolovny
1930 - V Kamenici 1729 obyvatel a 326 domů
1931 - Starostou obce Josef Dočekal (až do r. 1941)
1931 - Slavnostně otevřen Katolický dům v Kamenici
1935 - Společnost odvážných mladíků objevila celou řadu záhadných podzemních chodeb v městečku a na návrší pod kostelem hlubokou ve skále tesanou studni zakrytou velkým kamenem, další sklepy objeveny r. 1941 pod hřbitovem.
1936 - 5. dubna založen Spolek katolické omladiny, první předseda Alois Šoukal
1936 - 6. září otevřeno nové obilní skladiště
1937 - 26. dubna obec zakoupila v dražbě zdejší Hrdličkovu cihelnu za 40 tis. Kč
1938 - 11. září biograf Sokol opatřen zvukovým zařízením a poprvé promítán zvukový film
1938 - 31. prosince odešel do výslužby obvodní lékař MUDr. Arnošt Kába, který v této funkci působil plných 33 let. Na jeho místo nastoupil MUDr. Timofej Těluškin.
1939 - 1. září povoleno otevření I. a II. třídy měšťanské školy, zasloužil se učitel František Dobiáš (r. 1938-39 řediteli měšťanské školy František Krčál, Klára Čumplíková, r.1940-52 František Háva)
1940 - 10. ledna vyšlo první číslo populárního čtvrtletníku HLAS DOMOVA pro Luka, Kamenici a okolí
1940 - Uvažováno o autobusové lince Kamenice - Třebíč
1940 - 26. července krátká a prudká bouře nad Kamenicí, škody na střechách, plotech a elektrickém vedení, vyvrácené stromy v obci
1941 - Schválem plán na regulaci 1,5 km Kamenického potoka
1941 - 1. března - Na obloze se objevila krásná polární záře
1941 - 27. března zbourán 20 m vysoký komín cihelny postavený r.1894 stavitelem Procházkou z Brna
1941 - 18. května - Valnou hromadou ustaven Spolek chovatelů drobného hospodářského zvířectva v Kamenici, předsedou Vilém Stodola.
1941 - 3. listopadu otevřena Lidová vzdělávací škola
1942 - 24. a 30. června proběhlo zatčení a popravení příslušníků rodin z Kamenicka, kteří poskytli ochranu a podporu uprchlému židovskému lékaři MUDr. Rudolfu Goldmannovi z Jihlavy. Podařilo se mu vyskočit z transportního vlaku jedoucího z Třebíče do Terezína a ukrývat se delší čas v lesích poblíž Kamenice
1942 - 16. července blesk zabil v lesích u Kameničky matku se synem
1942 - 29. července byl nalezen v domě Josefa Maštery č.101 velký poklad čítající na 200 mincí, většinou pražských grošů z doby Vladislava II.
1943 - V Kamenici podnikali: Filip Koch, oděvy a klobouky, Vilém Stodola, tovární výroba speciálních francouzských věšáků, Josef Procházka, malíř a natěrač, Jaroslav Bourek, tesařské práce a dodávky řeziva a Alois Krejčí, smíšené zboží
1944 - 26. června byl v Kameničce zatčen gestapem obecní tajemník J. Kocmánek
1945 - 6. května ustaven první Místní národní výbor v počtu 26 členů, prvním předsedou František Kopřiva, obuvnický mistr, I. náměstek František Manz a II. náměstek Karel Kremláček, mlynář.
1945 - 9. května ráno před 7 hod. přijel na motorce první sovětský rozvědčík a pak obrněné auto s kulometem, které zaujalo místo u tvrze
1945 - 10. května, v Jihlavě zemřel rudoarmějec Vladimír Michajlovič Lanečka, který utrpěl vážná zranění při přestřelce u Kamenice
1948 - Pozvánku k návštěvě Kamenice nabízel Dostálův průvodce Českomoravskou vysočinou - Jih (tzv. Máchalova stezka)
1949 - Ustanoven přípravný výbor JZD Kamenice (1952)
1950 - 1692 obyvatel a 374 domů
1952 - 78 - Ředitelem školy Josef Dovadil, autor brožury Historie školství v Kamenici
1959 - Nové školní učebny v tzv. školičce u sokolovny upraveny pro mateřskou školku
1959 - Obec kupuje od Rajmunda Hrdličky tvrz čp. 20
1960 - Komunální služby rozšířeny o kadeřnictví a sběrnu šatstva k čistění
1961 - Vybrán vhodný pozemek pro stavbu nové školní budovy, zahájena zdlouhavá jednání o vlastní výstavbě, r. 1965 vyměřen a upraven pozemek a vytýčeny základy
1967 - V únoru předán učební trakt do užívání nové škole, v květnu školní stravovna a v červenci tělocvična
1967 - 3. září slavnostní otevření moderní školní budovy (náklady 5,75 mil. Kčs). Staré školní budovy získalo výrobní družstvo invalidů Obzor a výrobní družstvo Horácko.
1978-87 - Ředitelkou školy Veronika Brychtová, r. 1987-90 Jiří Mareš, r. 1990-2002 Marie Mutlová, od r. 2002 Bohumil Lála
1991 - 1393 obyvatel a 404 domů (z toho 370 trvale obývaných)
2001 - Podle starších leteckých snímků byla objevena na severním návrší pod kostelem sv.Jakuba Většího velká fortifikace oválného půdorysu - hradiště
Ladislav VILÍMEK


Z jihlavských letopisů:
Pro servery Regionalist a iglau.cz exklusivně píše
Ladislav Vilímek...

(Další desítky článků Ladislava Vilímka viz. také v rubrice Iglau.cz Z jihlavských archivů...")

14. říjen 2018Glosa
(Leo Švančara)
Poslední exemplář našeho vyhynulého druhu...
Za našich starých krásných hektických časů, v nichž jsme začínali po revoluci nadšeně budovat novou českou mediální scénu, byly pohonnými hmotami ve všech redakcích jednak hustá mlha cigaretového, dýmkového a doutníkového kouře - a jednak všudypřítomná vůně normálního kafe s lógrem. Žádné kávovary: Všude jen rozžhavené vařiče, na nichž jsem současně pálil zrnka kadidla...
Pokračování . . .
Diskuse čtenářů Iglau.cz:
Regionalist-Iglau
- poslední příspěvek přidán 6.10.2010 (21:24)

- poslední příspěvek přidán 7.4.2010 (07:31)