Nejstarší a nejznámější regionální internetový deník v Česku (zal. roku 1996)...
Každý den čerstvé zprávy a publicistika z Jihlavy a celé Vysočiny (RSS kanál)...

Nejstarší český internetový deník Regionalist.cz (1996-2021), vychází již 8983 dnů

Dnes je 16. květen
(3. květen církevního kalendáře iuliánského)
• 2021 rok křesťanského letopočtu
• 7510 let od stvoření světa dle křesťanského počítání
Svátek dle katolického tradičního kalendaria na 16. 5.:
Neděle po Nanebevstoupení Páně Sv. Jana Nepomuckého, mučedníka, patrona zemí Koruny české Sv. Ubalda, biskupa a vyznavače
 • 28.4.2021:
  Vojenský lékař z Přibyslavi v žádné válce nebyl, zemřel mlád, jeho hrob chátrá a sochu pokryl mech
  Lékař rakousko-uherské armády plk. MUDr. František Křesťan, který má od jara roku 1910 hrob v levé přední části přibyslavského pohřebiště, zemřel v pouhých 36 letech v Innsbrucku na zánět ledvin.
  Vyplývá to z více než 110 let starých úředních dokumentů, které byly nalezeny ve Vojenském ústředním archivu v Praze a jejichž text v rozsahu osmi rukopisných stran psaných ručně obtížně čitelným kurentem ochotně rozluštil Mgr. Aleš Veselý z Galerie výtvarných umění v Havlíčkově Brodě.

  František Křesťan se narodil v Přibyslavi 6. září 1873, maturoval na gymnáziu v Německém Brodě, začal studovat medicínu na české Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze.

  Od 1. dubna 1896 studium na půl roku přerušil kvůli povinné branné službě, armádě se přitom upsal na 10 let. Závazek po této době ještě prodloužil.

  Dne 1. října 1896 byl povýšen na svobodníka a převelen k 21. pěšímu pluku v Čáslavi. Dokumenty uvádějí, že v aktivní vojenské službě dostal “dovolenou” pro dokončení studia medicíny. Po promoci 13. června 1899 byl s hodností poručíka povýšen na asistenčního lékaře, 1. října 1899 byl povýšen na nadlékaře a umístěn do Posádkové nemocnice ve Vídeňském Novém Městě (okresní město v Dolním Rakousku, přibližně 50 km jižně od Vídně).

  Od roku 1902 byl vrchním lékařem pluku dragounů (jezdectva) č. 5 a byl povýšen na plukovního lékaře II. třídy, což odpovídá dnešní hodnosti kapitána. V roce 1907 byl povýšen na plukovního lékaře nejvyšší I. třídy a převelen do posádkové nemocnice č. 10 v Innsbrucku.

  Z osobního spisu je patrné, že nebyl žádný čahoun, měřil 164 cm, měl kaštanové vlasy a nosil brýle.

  Smrt v nemocnici, ve které sloužil

  V hlavním městě rakouské spolkové země Tyrolsko v podhůří Alp 3. března 1910 zemřel na zánět ledvin. Velení armády rodičům do Přibyslavi doručilo synovu nevyplacenou mzdu za první čtvrtletí roku 1910 ve výši 850 korun.

  Za zaznamenání stojí, že 26. listopadu 1899 si přibyslavský rodák dal úředně změnit příjmení. Zatímco v armádních dokumentech byl doposud psán jako Křestan, nyní již s akcentem - Křesťan.

  Proč? - “Já myslím, že mu jméno zapsali chybně a vymohl si opravu, v matrice je zapsán s háčkem, sčítací archy jsou také většinou s háčky, ale nějaký vojenský písař - Němec - nějaký háček nemusel brát v úvahu,” soudí ing. Jiří Klusáček.

  Má v Přibyslavi příbuzné?

  V křesťanské Přibyslavi je několik rodin s příhodným příjmením Křesťan, ale žádná o případném rodinném vztahu s MUDr. Františkem Křesťanem neví.

  Již citovaný český genealog, který své rodové kořeny v Přibyslavi detektivním způsobem klíčuje v seriálu v Přibyslavském čtvrtletníku, soudí, že MUDr. František Křesťan s velkou pravděpodobností v současné Přibyslavi příbuzné má. Příbuzné však poněkud vzdálené, protože plukovník rozhodně nebyl ženatý, k tomu by potřeboval svolení vojenské správy a záznam o svatbě by byl součástí vojenského spisu. Lze tvrdit, že potomky neměl.

  V přibyslavské hřbitovní knize jedinou kontaktní osobou ve vztahu ke Křesťanovu hrobu je František Nechvátal z Děčína. Můj dopis tomuto člověku však Česká pošta vrátila jako již nedoručitelný.

  “Myslím, že by se v Přibyslavi dali najít dnešní Křesťanové, kteří jsou příbuzní, i když to již neví. Použil jsem sčítání z roku 1880, ale je jen pro předměstí, takže jeho otce Adolfa nemám. Ale Jindřich byl bratr Adolfa a Antonín bratranec,” říká Jiří Klusáček.

  Připomeňme jména rodičů, jak jsou zapsána v matriční knize přibyslavské farnosti z roku 1873:

  Otec - Adolf Křesťan, katolík, kožešník, manželský syn po zemřelém Janu Křesťanovi, a jeho manželky Augusty Křesťanové, roz. Fenclové z Jirkavy(??).

  Matka - Antonie Křesťanová, katolička, manželská dcera Jana Rosypala, ševce z Přibyslavi čp. 64, a jeho manželky Anny, roz. Bukovské z Přibyslavi čp. 22.

  Pokud jsem dříve napsal, že v matrice neumím přečíst jména kmotrů při křtu Františka Křesťana, Jiří Klusáček to dokázal, má lepší oko nebo lupu a napsal mně: “Jsou to manželé Petr a Františka Procházkovi, v matrikách bývají horší oříšky k rozluštění.” Petr Procházka byl švec.

  Na armádní lékaře jiní důstojníci hleděli skrz prsty

  Dějepisci rakousko-uherského vojenství uvádějí, že hodnost plukovníka v rakouské armádě, jakou měl František Křesťan, lékaři mohli dosáhnout od josefínských reforem. Od roku 1874 byl navíc zřízen a ustálen důstojnický sbor vojenské lékařské služby.

  Přestože lékaři byli držiteli důstojnických hodností již od padesátých let 19. století, nebyli jako důstojníci příliš respektováni. Vojenští důstojníci-kombatanti, kterým se lékaři chtěli co do prestiže vyrovnat, se na ně dívali jako na nepřirozené spojení důstojníka, jehož hlavním úkolem je udržovat ve svém mužstvu pořádek a disciplínu a v případě nutnosti ho vést do boje, a civilního lékaře, který ošetřuje raněné a stará se “pouze” o záležitosti medicínského oboru.

  Podle dostupné statistiky v celé rakousko-uherské armádě v roce 1894 sloužilo 1236 vojenských lékařů.

  V roce 1907 MUDr. František Křesťan obdržel bronzovou Jubilejní pamětní medaili ((Jubiläums-Errinerungmedaile) a v roce 1908 Vojenský jubilejní kříž (Militär-Jubiläumskreuz). Vyplývá to z již citovaných dokumentů Ústředního vojenského archivu. První medaile byla vydána k 50. výročí vlády Františka Josefa I. a druhá k 60. výročí jeho vlády. Medaile dostali všichni aktivní (v prvém případě i neaktivní) vojáci. Existovala též verze pro státní zaměstnance. František obdržel první medaili zřejmě se zpožděním až v roce 1907, i když nárok na ní měl již v roce jejího vydání, tedy v roce 1898.

  Zemřel před výbuchem války na Balkáně

  Dá se soudit, že pokud by MUDr. František Křesťan v roce 1910 předčasně nezemřel, brzy by se ocitl ve dvou balkánských válkách, které propukly v letech 1912–1913. Většina českého obyvatelstva se v té době přikláněla na stranu slovanských států, jež bojovaly proti Turecké říši, zatímco oficiální rakousko-uherská zahraniční politika tradičně podporovala Tureckou říši v obavě, že se slovanské státy dostanou pod přímý vliv hlavního konkurenta Rakouska-Uherska na Balkánském poloostrově – Ruska.

  V balkánských zákopech by MUDr. František Křesťan měl hodně práce. Za jednu z příčin ústupu bulharských vojsk 5. listopadu 1912 bývá považována epidemie cholery, jež si mezi vojskem vyžádala až tři tisíce obětí. Cholera propukla také v srbské armádě, z jejich řad na ní zemřelo 4300 vojáků.

  Mnohem větší nasazení by přibyslavského humanistu čekalo v 1. sv. válce. V globálním krvavém konfliktu let 1914-1918 bylo z řad rakousko-uherské armády zabito 1,2 miliónů vojáků, zraněno 3,6 miliónů vojáků, nepočítaje již 2,2 milióny zajatých a ztracených vojáků.

  Bolest rodičů nad ztrátou syna

  Rakouský Innsbruck, kde Křesťan zemřel, od Přibyslavi, kde je pohřben, nejkratší cestou dělí 549 km,. Tak daleko byly na jaře 1910 vezeny tělesné ostatky českého důstojníka do jeho rodiště.

  Na synův rov truchlící rodiče dali vytesat bolestný epitaf: “Zde v Pánu odpočívá MUDr. František Křesťan, C. a K. pluk. lékař I. tř. Zemřel 3. břez. 1910 v stáří 36 roků. Jest v Boží radě souzeno, že co nám nejvíce mileno, nás opouští”.

  Zachráníme sochu Ježíše Krista?

  Nad hrobem jediného rodáka a občana města Přibyslav, který v rakousko-uherské armádě sloužil jako lékař, se tyčí socha Ježíše Krista. Je vysoká 155 cm, stejně měří sokl. Celý pomník sahá do výšky 310 cm. Autorem je sochař Emanuel Klos z Lysé nad Labem. Jeho dílo za 110 let zchátralo a hrob nikdo neudržuje.

  Aktuální stav sochy prozkoumal přibyslavský restaurátor památek Petr Máša, zjistil, že prorůstá mechy a lišejníky. “V exponovaných místech se již pískovec odlupuje, tj. na plastice Krista v obličeji a v celé přední partii oděvu a podestě sochy,” píše Petr Máša a náklady na odborné restaurování pomníku odhaduje na 110 tisíc korun.

  Postaráme se o záchranu této sochy, uměleckého díla, výrazné dominanty našeho hřbitova, jediného monumentu Božího syna na přibyslavském pohřebišti? A také o alespoň minimální údržbu výjimečného hrobu?

  Foto: Ivo Havlík
  Ivo HAVLÍK
  Vyhledávání v článcích Regionalistu:

  Vyhledávat lze jak s diakritikou, tak bez ní. Na velikosti písmen nezáleží.

  Další zprávy:
 • Vydáno v sobotu 15.5.2021 :
  V jihlavské zoologické zahradě se narodil dikobraz palawanský
  V zoologické zahradě v Jihlavě se narodilo mládě dikobraza palawanského. Tento druh hlodavce pochází z filipínskeho ostrova Palawan. Je býložravý, rád pobývá v norách, pod kořeny a v dutinách skal. Je ohrožený úbytkem přirozeného prostředí - kácením pralesů a také lovem pro maso.
 • Vydáno v sobotu 15.5.2021 :
  Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava 2021 zahájí koncert Symfonie č. 7 v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta Marka Štilce
  Již dvacátý jubilejní ročník festivalu Hudba tisíců - Mahler Jihlava zahájí ve čtvrtek 20. května v 17 hodin koncert v jihlavském domě kultury zazní Symfonie č. 7 Gustava Mahlera v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a dirigenta Marka Štilce. Pořadatelé se stále snaží o udělení výjimky pro alespoň 50 diváků, koncert proběhne i na mnoha online platformách.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Výstava Vladimír Kiseljov – Bratři vášně: Wagner – Bruckner - Mahler v Jihlavě u příležitosti 110. výročí úmrtí skladatele Gustava Mahlera
  Výstava s titulem Vladimír Kiseljov – Bratři vášně: Wagner – Bruckner - Mahler bude od úterý 18. května k viděni v Domě Gustava Mahlera v Jihlavě. Kurátorem výstavy je Jiří Tichý. Vernisáž se z epidemiologických důvodů uskuteční pouze ONLINE v pondělí 17. května v 17 hodin na facebooku Domu Gustava Mahlera. Součástí bude hudebně výtvarná performance Vladimíra Kiseljova na znějící 4. větu Symfonie č. 1 Gustava Mahlera.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Z policejního deníku: policisté chytili zloděje dlažby; krádež notebooku a dalších věcí z auta; opilci skončili na záchytce
  Policisté z Kamenice nad Lipou dopadli zloděje kamenné dlažby z počátku dubna v Žirovnici na Pelhřimovsku. V době od konce března do neděle 4. dubna, tehdy neznámý pachatel odcizil u rybníka Budín dvaadvacet kamenných desek, čímž majiteli způsobil škodu přes patnáct tisíc korun. Policisté na základě získaných poznatků v rámci intenzivního prověřování policisté vypátrali ukradenou dlažbu a odhalili dva muže podezřelé z této trestné činnosti. Dlažbu si tak mohl vzít zpět její majitel a oběma mužům policejní inspektor sdělil podezření ze spáchání trestného činu krádeže. Případ policisté řeší ve zkráceném přípravném řízení. Uvedla to policejní mluvčí Stanislava Rázlová.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Dominanta Karlova náměstí v Třebíči bude do konce října zrekonstruovaná
  Pískovcové sousoší sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí v Třebíči v nadživotní velikosti prochází restaurátorským zásahem Jana Vodáčka z Kamenného Malíkova. Socha včetně žulového soklu byla hodně znečištěna a vyžaduje důkladné vyčištění, drobné defekty, například na levá ruce sv. Cyrila, nebo žehnající ruka se musí opravit.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Linka 155, která zachraňuje životy, slaví svůj den. Na Vysočině loni záchranáři přijali více jak 87 tisíc tísňových volání
  Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 155.
 • Vydáno v pátek 14.5.2021 :
  Na silnici I/38 u Havlíčkova Brodu začne oprava kanalizace odvodnění
  V závislosti na počasí, zahájí v pondělí 17. května Ředitelství silnic a dálnic opravu kanalizace odvodnění silnice I/38 v krajnici silnice při výjezdu z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu. Jedná se o navazující úsek od současné provizorní komunikace v místě výstavby okružní křižovatky jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu v délce přibližně 200 metrů. V místě oprav se bude jezdit jedním pruhem a dopravu bude řídit semafor.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Celníci na Vysočině zajistili přes 26 tisíc cigaret bez platné tabákové nálepky
  V rámci celorepublikové kontrolní akce, jež byla zaměřena na značení tabákových výrobků v souvislosti se změnou sazby spotřební daně, zajistili pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina 26 600 kusů cigaret.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  V Předíně zbourají most, doprava povede po provizorní komunikaci a řízena bude kyvadlově
  Demolici starého a následnou výstavbu nového mostu na silnici I/23, který v Předíně na Třebíčsku překlenuje říčku Brtnici, provede společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o. za 7,78 milionů korun bez DPH.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Z policejního deníku: recidivista s komplicem kradli mobily; nález munice z druhé světové války; krádež kola
  Ze spáchání trestného činu je podezřelý devětadvacetiletý muž z Havlíčkobrodska, který ukradl v obchodním domě v Jihlavě zboží v hodnotě za více než třináct tisíc korun. Ve středu 12. května kolem třetí hodiny vzal společně se svým komplicem v prodejně dva mobilní telefony s boxy oba muži se snažili zboží z obchodu odnést bez zaplacení. Zastavil je ale pracovník ostrahy a na místo byli přivoláni policisté. Odcizené zboží muži vydali. Policisté odvezli oba na oddělení policie. Provedeným šetřením zjistili, že devětadvacetiletý muž kradl v obchodě navíc ještě v pondělí, kdy si před devátou hodinou dopoledne odnesl z prodejny telefony v hodnotě přes šest tisíc korun. Policejní inspektor sdělil muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže, případ je řešen ve zkráceném přípravném řízení. Jeho jednadvacetiletý spolupachatel je podezřelý ze spáchání přestupku proti majetku. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  U Svatého Kříže na silnici I/38 se stala tragická nehoda, silnice již je plně průjezdná
  Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 13. května ve 13.40 hodin na silnici I/38 u odbočky na obec Svatý Kříž na Havlíčkobrodsku. Při havárce zemřel řidič osobního auta. Silnice byla neprůjezdná asi do 20. hodiny z důvodu vyprošťování nákladního vozidla.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Pelhřimovské muzeum rekordů má ve sbírkách další přírůstek - půlmetrákový kuchyňský nůž
  Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově představilo pozoruhodný exponát, který mohou společně s několika stovkami dalších českých NEJ… obdivovat jeho návštěvníci. Největší kuchyňský nůž v České republice váží půl metráku a k jakékoliv manipulaci s ním - např. k dnes vyzkoušenému krájení melounu - je třeba tří chlapů! Do Pelhřimova – města rekordů si nůž našel cestu díky Václavu Louckému, v jehož hlavě se myšlenka kdysi zrodila. Pan šéfkuchař ho nechal vyrobit už v roce 1977, ale několik desetiletí ho nyní nikdo neviděl.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Lávka z Polanky v Třebíči typu Bailey Bridge do šrotu nepůjde
  Město Třebíč hledá nejlepší využití pro ocelovou montovanou lávku přes řeku Jihlavu, která ústí u vchodu do areálu koupaliště Polanka. Záměrem města je ponechat zajímavou konstrukci ve veřejném prostoru.
 • Vydáno ve čtvrtek 13.5.2021 :
  Svatojánská pouť na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou pod širým nebem
  Svatojánská pouť na Zelené hoře u barokního chrámu svatého Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou se letos bude ve dnech 15. - 16. května konat pod širým nebem. Důvodem jsou rozsáhlé opravy interiéru kostela a části ambitů.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Přes Českou republiku pojedou americké konvoje; přespí v Rančířově na Jihlavsku
  Šest stovek amerických vojáků se 190 kusy vojenské techniky postupně přejede přes Českou republiku z Německa na Slovensko od soboty 22. května do středy 26. května. Vojáci pojedou do Maďarska na mezinárodní cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Prvních čtyři sta metrů obchvatu Osové Bítýšky už je uvolněn pro dopravu
  Když Ředitelství silnic a dálnic na počátku dubna obnovilo práce na obchvatu Osové Bítýšky, pracovalo se zejména na vozovce I/37 v první části obchvatu směrem od Žďáru nad Sázavou. Nyní již je na tento 400 metrů dlouhý úsek, od napojení původní silnice I/37 u vlakového nádraží po nově vybudovanou křižovatku obchvatu se silnicí II/390, převedena doprava pro veřejnost.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  U příležitosti Světového dne boje proti mozkové mrtvici bude v sobotu Mariánský sloup v Jihlavě svítit narůžovo
  Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadne na sobotu 15. května. Jihlava stejně jako celá řada dalších měst se připojila k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku a proto Mariánský - morový - sloup na Masarykově náměstí bude v sobotu 15. května od 15 hodin růžově osvícen.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Zfetovaný opilec z Hrotovic za jízdu v nepříčetnosti, při níž u Stonařova zmrzačil dva lidi, dostal šest let
  Celkem šest let stráví ve vězení patnáctkrát soudně trestaný Lukáš Spielvogel z Hrotovic na Třebíčsku. Rozhodl o tom ve středu 12. května odvolací soud v Brně.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Z policejního deníku: distributorovi drog až pět let za mřížemi; krádež katalyzátoru; šestnáctiletý chodec skončil po střetu s autobusem v brněnské nemocnici
  Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání sedmadvacetiletého muže, který byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Drogy distribuoval dalším lidem na různých místech Jihlavy přibližně od loňského podzimu. Zájemci si od něho pervitin zejména kupovali, někdy jim drogu poskytl za různé protislužby. Rozdistribuoval desítky gramů pervitinu. Kriminalisté podezřelého muže dopadli na základě operativního šetření, stíhán je na svobodě a případ dále vyšetřují. Za spáchanou drogovou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. Uvedla to policejní mluvčí Jana Kroutilová.
 • Vydáno ve středu 12.5.2021 :
  Puma Líla se začala opalovat a když má náladu, předvede svou ladnou krásu návštěvníkům
  Puma Líla z táborské zoologické zahrady se chová jako pravá kočičí dáma. První teplejší sluneční paprsky ji přiměly opustit své útulné zázemí v ubikaci a stále častěji vyrážet na procházky po svém velkorysém venkovním výběhu. Jako by se snažila trochu se před příchodem léta ještě opálit. Pro návštěvníky je to jedinečná možnost, kdy mohou tuto jinak spíše plachou kočkovitou šelmu obdivovat. Pokud se Líle zalíbí, nemá problém zaujmout postoj modelky a chvíli fotografům zapózovat. Ale pozor, pokud se jí někdo nelíbí nebo se jí dokonce pokusí vylekat. To své rozčilení dokáže dát hodně hlasitě najevo. Hlavně pozdě večer nebo brzo ráno se z ní stává nefalšovaný lovec, který dokáže na útok ze zálohy číhat i dlouhé desítky minut.
Další články vydané ve dnech 1. 5. 2021 - 16. 5. 2021:


zpět na vrchol stránky...
redakce Regionalistu:

Regionalist, nejstarší český internetový deník: založen roku 1996 - zpravodajství a publicistika na internetu se zvláštním zaměřením na prostor Českomoravské vysočiny

Akční radius Regionalistu: zahrnuje především území Jihlavského kraje, tedy Vysočiny, to jest okresy Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou)

Internetová adresa: www.regionalist.cz

Editace a redakce: Eva Švančarová (Šinkovská), šéfredaktorka
kontakt: regionalist@seznam.cz

Vychází: od září roku 1996 každý den!

Vydává: Vitaeelhomeo Ltd. - registered in England Company No. 8062676

Redakce, inserce, obchodní oddělení: e-mail: obchod@regionalist.cz, telefon: +420 777 307 887

© (1996-2021) - Eva a Leo Švančarovi

zpět na vrchol stránky...
Z jihlavských legend
Letopisy L. Vilímka
Z jihlavských čtvrtí
Zločiny komunismu
Jihlavské tramvaje
RSS

Homeopatické sady:
Partnerské weby Regionalistu:

X-Pcz
Publicisticko-křesťanský netradičně tradiční web:
2. 5. 2021 - Co je Církev Kristova? A kdo jsou křesťané?

8. 4. 2021 - Očkování a testování? Je to hřích, který nás může stát věčný život?

29. 3. 2021 - Jak astrologie funguje, vidíme nejlépe na vyšších horoskopech materialistů

29. 3. 2021 - Smysl života? Hledání správných dveří na konci průchodu!

19. 3. 2021 - Kde se vzaly davy oddaných dnešní diktatuře? Byly tu vždy – stačí si jen osvěžit paměť!

15. 3. 2021 - Je třeba v první řadě hledat léky, nikoli zlikvidovat ekonomiku, brát lidem svobodu a dusit je už rok stanným právem!

14. 3. 2021 - Tajemství české svatováclavské koruny i špatně provedených korunovací

5. 3. 2021 - Jsou politici upsáni Zlému? Ano, ale skoro všichni už dávno předtím, než do politiky vstoupili!

1. 3. 2021 - Protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi – a přemohl jsi je!

27. 2. 2021 - Lunární staročeský kalendář na březen roku 2021


H umoresky nejen Bedřichovské
Vzpomínky a sekvence z rodného jihlavského Bedřichova:
- Děkanovo kvarteto, aneb, jak většina má vždy patrně asi pravdu.

- Listopad 1989: Koncert ve Vlašimi, demonstrace nefachčenek – a také co tehdy prorocky odhadl starý kněz.

- Jak se moje pomsta udavačskému komunistickému dědkovi skrze krásné ženské nohy proměnila v trojku z chování.

- Proč měl jihlavský adventní věnec nikoli čtyři, ale šest svíček?

- Těžké hříšníky jejich vlastní hříchy ani do hrobu někdy nepustí…

- Příběh dušičkový, aneb jak jsem se už nikdy nestal mrakopravcem.

- Co povyprávěl starý skicář o poslední šachové partii s mým dědečkem?

- Příběh ztraceného kocourka Mňouka…

- Jak jsem kdysi rozebíral a vzápětí postavil – kremační pec!

- Důstojník socialistické armády zůstane důstojníkem – i kdyby byl třebas ministrem!


H omeopatický a astrologický web
L
ea Švančary
Publicisticky i odborně. Aneb co asi netušíte díky zažitým mýtům o astrologii i homeopatii:


Aktuální teplota:
Počasí v Počátkách
Atmosférický tlak:
Počasí v Počátkách
Srážky v tuto chvíli:
Počasí v PočátkáchPěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...

Pěvecké sdružení Campanula Jihlava...